Beroep Epidemioloog

Een epidemioloog voert wetenschappelijke onderzoeken uit naar verrichtingen van het menselijk lichaam. Hij/zij ontwikkelt en verbetert methodes, concepten of theorieën en past wetenschappelijke kennis praktisch toe bij preventievraagstukken omtrent besmettelijke ziektes. Een epidemioloog gebruikt verschillende onderzoeksmethoden en technieken om de onderzoeken uit te voeren. Hij bestudeert en interpreteert naast vakliteratuur grote hoeveelheden data over de mens. Zijn/haar bevindingen beschrijft hij/zij in wetenschappelijke artikelen en rapporten. Onderwerpen die een epidemioloog o.a. bestudeert zijn naar de bouw van het menselijk lichaam en de maatschappelijke oorzaken van menselijke ziektes.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken epidemioloog

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, concepten en theorieën in de epidemiologie.
 • Praktisch toepassen van epidemiologische kennis.
 • Gebruiken van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken.
 • Bestuderen en interpreteren van vakliteratuur en grote hoeveelheid data over verrichtingen van de mens.
 • Publiceren en presenteren van (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Inzetten van onderzoeksassistenten om het onderzoek uit te voeren.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Loopbaanperspectief

Het beroep Epidemioloog behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag