Beroep enveloppenmaker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Enveloppenmaker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Snijnormen voor enveloppen

  De kwaliteit van de output-snijnormen voor het maken van enveloppen. Deze eisen hebben betrekking op de vorm, de zuiverheid van de snedes en de minimum- of maximumhoogte van de messen.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Zorgen voor de juiste kwaliteit van enveloppen

  Controleren of de kwaliteit van de ril, het vouwen en het gom correct is voor de afmetingen van de enveloppe en flap, de haaksheid en de toevoergrootte door de materialen en de uitvoer van de machine te onderzoeken. Eventueel de instellingen van de machine aanpassen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Papierkwaliteit controleren

  Toezicht houden op elk aspect van de kwaliteit van het papier, zoals de dikte, de matheid en de gladheid volgens de specificaties en voor de verdere behandeling en afwerking.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Snij-instellingen voor enveloppen afstellen

  Ervoor zorgen dat gebruik wordt gemaakt van de norm voor het snijden en patchen van het venster. Bereid dit voor door lijmen op het vrije deel met een droge pleister en op het venstermateriaal tijdens het overbrengen. Pas aan op basis van het venster, de gom en de plaats van de pleister en de mate van de gelijkheid.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Stapels papier optillen

  Ophopen en aanvullen van stapels vellen, bladzijden, deksels op de machinetafel om de randen af te stemmen en de machine te voeden.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Enveloppenmachines bedienen

  Een machine bedienen die gewone en vensterenveloppen vormt uit papierrollen. Een stapel blanco’s in de machine plaatsen met behulp van een takel en papier door de machine voeren.

 • Transportband controleren

  De stroom van de werkstukken op de transportband controleren, terwijl deze door de machine worden verwerkt om een optimale productiviteit te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

machineonderhoud uitvoeren productierapporten opstellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole technische middelen raadplegen druktechnieken defecte productiematerialen melden monsters produceren papierstoringen voorkomen vouwstijlen maken overtollige lijm verwijderen kwaliteit van grondstoffen controleren overtollig materiaal wegsnijden niet-gevaarlijk afval verwijderen enveloppen behandelen goederen verpakken stempels labelen materiaal reinigen soorten papier

Loopbaanperspectief

Het beroep enveloppenmaker behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB