Beroep enveloppenmaker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden
 • Snijnormen voor enveloppen

Vaardigheden

 • Problemen oplossen
 • Zorgen voor de juiste kwaliteit van enveloppen
 • De bediening van een machine installeren
 • Papierkwaliteit controleren
 • Proefdraaien
 • Automatische machines controleren
 • Machine leveren
 • Snij-instellingen voor enveloppen afstellen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Stapels papier optillen
 • Veilig met machines werken
 • Enveloppenmachines bedienen
 • Transportband controleren

Optionele kennis en vaardigheden

machineonderhoud uitvoeren productierapporten opstellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole technische middelen raadplegen druktechnieken defecte productiematerialen melden monsters produceren papierstoringen voorkomen vouwstijlen maken overtollige lijm verwijderen kwaliteit van grondstoffen controleren overtollig materiaal wegsnijden niet-gevaarlijk afval verwijderen enveloppen behandelen goederen verpakken stempels labelen materiaal reinigen soorten papier

Loopbaanperspectief

Het beroep enveloppenmaker behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld