Beroep enveloppenmaker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Snijnormen voor enveloppen
 • Kwaliteitsstandaarden

Vaardigheden

 • Machine leveren
 • Transportband controleren
 • Zorgen voor de juiste kwaliteit van enveloppen
 • Stapels papier optillen
 • Snij-instellingen voor enveloppen afstellen
 • Proefdraaien
 • De bediening van een machine installeren
 • Problemen oplossen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Enveloppenmachines bedienen
 • Automatische machines controleren
 • Veilig met machines werken
 • Papierkwaliteit controleren

Optionele kennis en vaardigheden

vouwstijlen maken defecte productiematerialen melden druktechnieken kwaliteit van grondstoffen controleren overtollig materiaal wegsnijden productierapporten opstellen machineonderhoud uitvoeren niet-gevaarlijk afval verwijderen technische middelen raadplegen soorten papier stempels labelen papierstoringen voorkomen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole goederen verpakken overtollige lijm verwijderen enveloppen behandelen materiaal reinigen monsters produceren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden