Beroep enveloppenmaker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Quality standards
 • Envelope cutting standards

Vaardigheden

 • Troubleshoot
 • Ensure envelope quality
 • Set up the controller of a machine
 • Check paper quality
 • Perform test run
 • Monitor automated machines
 • Supply machine
 • Adjust envelope cutting settings
 • Wear appropriate protective gear
 • Lift stacks of paper
 • Work safely with machines
 • Operate envelope machine
 • Monitor conveyor belt

Optionele kennis en vaardigheden

machineonderhoud uitvoeren productierapporten opstellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole technische middelen raadplegen druktechnieken defecte productiematerialen melden monsters produceren papierstoringen voorkomen vouwstijlen maken overtollige lijm verwijderen kwaliteit van grondstoffen controleren overtollig materiaal wegsnijden niet-gevaarlijk afval verwijderen enveloppen behandelen goederen verpakken stempels labelen materiaal reinigen soorten papier

Loopbaanperspectief

Het beroep enveloppenmaker behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld