Beroep enterprise architect

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Enterprise architect: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Objectgeoriënteerd modelleren

  Het objectgeoriënteerde paradigma, gebaseerd op klassen, objecten, methoden en interfaces en de toepassing ervan bij ontwerp en analyse van software, programmeringsorganisatie en -technieken.

 • Architectonische kaders voor ICT

  De reeks vereisten die de architectuur van een informatiesysteem beschrijven.

 • Bedrijfsstrategieconcepten

  De terminologie met betrekking tot het ontwerp en de implementatie van belangrijke trends en doelen die door de leidinggevenden van een organisatie worden gerealiseerd, met inachtneming van haar middelen, concurrentie en omgeving.

 • Informatiearchitectuur

  De methoden waarmee informatie wordt gegenereerd, gestructureerd, opgeslagen, onderhouden, gekoppeld, uitgewisseld en gebruikt.

 • ICT-projectbeheermethodologieën

  De methodologieën of modellen voor planning, beheer en toezicht op ICT-middelen om specifieke doelen te bereiken; zulke methodologieën zijn Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum of Agile en maken gebruik van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer.

 • ICT-markt

  De processen, stakeholders en de dynamiek van de keten van goederen en diensten in de sector van de ICT-markt.

 • Wettelijke vereisten voor ict-producten

  De internationale regelgeving met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van ICT-producten.

Vaardigheden

 • Klantenfeedback over toepassingen verzamelen

  Het verzamelen van een antwoord en het analyseren van gegevens van klanten om verzoeken of problemen in kaart te brengen met het oog op betere toepassingen en algemene tevredenheid van de klant.

 • Op de hoogte blijven van de nieuwste oplossingen voor informatiesystemen

  De meest recente informatie verzamelen over bestaande oplossingen voor informatiesystemen waarin software en hardware evenals netwerkcomponenten zijn geïntegreerd.

 • Ict-gegevensarchitectuur beheren

  Toezicht houden op de regelgeving en gebruik maken van ICT-technieken om de architectuur van de informatiesystemen te bepalen en de gegevensverzameling, de opslag, de consolidatie, de regeling en het gebruik in een organisatie te controleren.

 • Beleidsregels voor ICT-systeemgebruik toepassen

  Het volgen van schriftelijke en ethische wetten en beleidsmaatregelen met betrekking tot het gebruik en de administratie van het juiste ICT-systeem.

 • ICT-adviesdiensten bieden

  Advies geven over passende ICT-oplossingen door alternatieven te kiezen en beslissingen te optimaliseren, daarbij rekening houdend met potentiële risico’s en voordelen voor en de algemene impact op professionele klanten.

 • Softwarearchitectuur definiëren

  Creëren en documenteren van de structuur van softwareproducten, inclusief componenten, koppelingen en interfaces. De haalbaarheid, functionaliteit en compatibiliteit met bestaande platformen verzekeren.

 • Enterprisearchitectuur ontwerpen

  Analyseren van bedrijfsstructuur en zorgen voor een logische organisatie van bedrijfsprocessen en informatie-infrastructuur. Toepassen van beginselen en praktijken die organisaties helpen hun strategieën te verwezenlijken, op storingen te reageren en hun doelstellingen te bereiken.

 • Software laten aansluiten bij systeemarchitecturen

  Systeemontwerp en technische specificaties laten aansluiten bij softwarearchitectuur om te zorgen voor de integratie en interoperabiliteit tussen onderdelen van het systeem.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Ontwikkelingsproces van een organisatie controleren

  Beoordelen, bekijken en beslissen over de koers van innovatie- en ontwikkelingsprocessen in een organisatie om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Informatiesysteem ontwerpen

  Bepalen van de architectuur, samenstelling, componenten, modules, interfaces en gegevens voor geïntegreerde informatiesystemen (hardware, software en netwerk) op basis van systeemvereisten en specificaties.

Optionele kennis en vaardigheden

devops assembly vbscript smalltalk microsoft visual c++ common lisp ontwikkeling van prototypen c++ typescript javascript visual basic r perl c# ruby php sas language apl incrementele ontwikkeling snelle applicatieontwikkeling groovy ajax sober projectbeheer beleid voor informatiebeveiliging toepassen modellering van bedrijfsprocessen flexibele ontwikkeling flexibel projectbeheer conflictbeheersing toepassen verschillende communicatiekanalen gebruiken erlang leiding geven aan personeel technieken voor het inventariseren van bedrijfsvereisten kosten-batenanalyserapporten verstrekken ontwikkeling volgens watervalmethode technologietrends volgen matlab sap r3 java bedrijfsbehoeften analyseren haskell openedge advanced business language python op processen gebaseerd beheer ml iteratieve ontwikkeling computerprogrammering objective-c scratch coffeescript pascal cobol keuze van ict-oplossing optimaliseren technologische activiteiten coördineren softwarearchitectuurmodellen abap prolog unified modeling language ontwikkeling volgens spiraalmodel methodologieën voor softwareontwerp lisp asp.net scala swift opkomende technologieën zakenrelaties aangaan

Loopbaanperspectief

Het beroep enterprise architect behoort tot de beroepsgroep Software- en applicatieontwikkelaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202420300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202433400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB