Beroep enquêteur

Enquêteurs voeren interviews uit en vullen formulieren in om de door de geïnterviewden verstrekte gegevens te verzamelen. Zij kunnen informatie verzamelen via telefoon, mail, persoonlijke bezoeken of op straat. Zij leiden en helpen de geïnterviewden bij het beheer van de informatie die de interviewer wil hebben, meestal met betrekking tot demografische informatie voor statistische doeleinden van de overheid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Enquêteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen callcenter, service desk

 • Call-center medewerker binnenkomende gesprekken
 • Call-center medewerker uitgaande gesprekken
 • Centralist alarmcentrale, meldkamer
 • Manager/directeur callcenter
 • Medewerker informatiebalie
 • Medewerker inlichtingen
 • Medewerker klanteninformatie, anders
 • Medewerker klantenservice
 • Teamleider call-center agents

Kennis

 • Communicatie

  Het uitwisselen en overdragen van informatie, ideeën, concepten, gedachten en gevoelens door middel van een gemeenschappelijk systeem van woorden, tekens en semiotische regels via een medium.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Onderzoekstechnieken

  Technieken voor het bepalen van een doelgroep, het kiezen van de juiste onderzoeksmethode en het analyseren van de gegevens.

 • Vertrouwelijkheid van informatie

  De mechanismen en voorschriften die selectieve toegangscontrole mogelijk maken en garanderen dat alleen geautoriseerde partijen (mensen, processen, systemen en apparaten) toegang hebben tot gegevens, de manier om te voldoen aan vertrouwelijke informatie en de risico’s van niet-naleving.

Vaardigheden

 • Overzichten geven van onderzoeksresultaten

  De in interviews of peilingen verzamelde antwoorden ordenen en organiseren om ze te kunnen analyseren en er conclusies uit te kunnen trekken.

 • Onderzoeksverslagen voorbereiden

  Verzamelen van de geanalyseerde gegevens van het onderzoek en een gedetailleerd verslag schrijven over de resultaten van het onderzoek.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Vraaggesprekken documenteren

  Antwoorden en informatie registreren, neerschrijven en vastleggen die tijdens interviews worden verzameld voor verwerking en analyse, gebruikmakend van stenografie- of technische apparatuur.

 • Vragenlijsten volgen

  De vragen in de vragenlijsten volgen en stellen bij het interviewen van personen.

 • Aandacht van mensen trekken

  Mensen benaderen en hun aandacht vestigen op een aan hen voorgelegd onderwerp of om informatie van hen te krijgen.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Formulieren invullen

  Formulieren invullen van een andere aard met juiste informatie, duidelijk handschrift en binnen een korte termijn.

Optionele kennis en vaardigheden

interviewverslagen evalueren marktonderzoek kantoorsystemen gebruiken vragenlijsten herzien vragenlijsten opstellen beoordeling van kwaliteit van gegevens gps-systemen gebruiken technieken voor visuele presentatie rapporten presenteren stenografie gebruiken nationale volkstelling openbare onderzoeken uitvoeren opiniepeiling telefonisch communiceren statistiek demografie peilingstechnieken gegevensanalyses uitvoeren behoefte aan kantoorartikelen beheren politiek microsoft office gebruiken psychologie doelen van een interview uitleggen

Loopbaanperspectief

Het beroep enquêteur behoort tot de beroepsgroep Receptionisten en telefonisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202423400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202427300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB