Beroep enquêteur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Communication
 • Interview techniques
 • Survey techniques
 • Information confidentiality

Vaardigheden

 • Tabulate survey results
 • Prepare survey report
 • Observe confidentiality
 • Document interviews
 • Adhere to questionnaires
 • Capture people's attention
 • Respond to enquiries
 • Interview people
 • Fill out forms

Optionele kennis en vaardigheden

interviewverslagen evalueren marktonderzoek kantoorsystemen gebruiken vragenlijsten herzien vragenlijsten opstellen beoordeling van kwaliteit van gegevens gps-systemen gebruiken technieken voor visuele presentatie rapporten presenteren stenografie gebruiken nationale volkstelling openbare onderzoeken uitvoeren opiniepeiling telefonisch communiceren statistiek demografie peilingstechnieken gegevensanalyses uitvoeren behoefte aan kantoorartikelen beheren politiek microsoft office gebruiken psychologie doelen van een interview uitleggen

Loopbaanperspectief

Het beroep enquêteur behoort tot de beroepsgroep Receptionisten en telefonisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202423400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202427300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld