Beroep embryotransplanteur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Signs of animal illness
 • Animal behaviour
 • Biosecurity related to animals
 • Animal production science
 • Animal welfare legislation
 • Anatomy of animals
 • Animal welfare
 • Safe work practices in a veterinary setting
 • Physiology of animals

Vaardigheden

 • Apply safe work practices in a veterinary setting
 • Assess animal behaviour
 • Handle veterinary emergencies
 • Administer specific drugs to facilitate breeding
 • Manage animal biosecurity
 • Manage animal hygiene
 • Monitor the welfare of animals

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens inspecteren gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde dieren ethisch behandelen eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector samenwerken met dierdeskundigen strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren kwantitatief onderzoek uitvoeren diergeneeskundige terminologie toestand van dieren beoordelen rekenvaardigheden gebruiken omgaan met uitdagende mensen

Loopbaanperspectief

Het beroep embryotransplanteur behoort tot de beroepsgroep Medisch praktijkassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20247400  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld