Beroep embryotransplanteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Sociaal

Kennis

 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Gedrag van dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Veeteeltwetenschappen
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Anatomie van dieren
 • Dierenwelzijn
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Fysiologie van dieren

Vaardigheden

 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Gedrag van dieren beoordelen
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Specifieke medicatie toedienen om fokken te vergemakkelijken
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Dierenhygiëne beheren
 • Welzijn van dieren controleren

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens inspecteren gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde dieren ethisch behandelen eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector samenwerken met dierdeskundigen strategieën ontwikkelen voor het omgaan met dieren kwantitatief onderzoek uitvoeren diergeneeskundige terminologie toestand van dieren beoordelen rekenvaardigheden gebruiken omgaan met uitdagende mensen

Loopbaanperspectief

Het beroep embryotransplanteur behoort tot de beroepsgroep Medisch praktijkassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20247400  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld