Beroep elektrotechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Elektrische ontlading
 • Schema's van elektrische bedrading
 • Componenten voor elektrische apparaten
 • Elektrische testmethoden
 • Tekeningen ontwerpen
 • Beginselen van elektriciteit
 • Elektrotechniek

Vaardigheden

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven
 • Elektrische apparatuur testen
 • Solderen
 • Componenten uitlijnen
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet
 • Proefdraaien
 • Elektrische componenten monteren
 • Testgegevens vastleggen
 • Elektrische eigenschappen meten
 • Soldeertechnieken toepassen
 • Technische tekeningen lezen
 • Planlezen
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek
 • Componenten vastmaken
 • Kwaliteit van producten controleren
 • Overleggen met ingenieurs
 • Onderdelen voorbereiden om samen te voegen
 • Assemblagetekeningen lezen
 • Prototypen voor productie maken

Optionele kennis en vaardigheden

problemen oplossen toezicht houden op de logistiek van eindproducten elektrische motoren onderhouden cam-software gebruiken elektrische machines elektrische motoren kernenergie elektrische generatoren elektriciteitscentrales onderhouden storingen aan apparatuur oplossen elektrische materialen inspecteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden regelgeving inzake elektrische apparaten technische rapporten schrijven bedrading repareren systemen voor elektriciteitsopwekking ontwerpen schakelinrichtingen draad buigen cae-software veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit accessoires voor elektrische bedrading elektrische apparatuur onderhouden elektrische schijven gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties vermogenselektronica kabelbomen technische communicatievaardigheden toepassen elektrische aansluitschema’s handgereedschap voor bedrading gebruiken elektromechanica materiaalkunde elektrische apparatuur van coating voorzien werking van machines volgen productie van elektrische bedradingen gevaarlijk afval verwijderen draadverwerkingsmachines gebruiken energietechniek nieuwe producten in de productie integreren cad-software