Beroep elektrotechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Electrical discharge
 • Electrical wiring diagrams
 • Electrical equipment components
 • Electrical testing methods
 • Design drawings
 • Electricity principles
 • Electrical engineering

Vaardigheden

 • Abide by regulations on banned materials
 • Test electrical equipment
 • Operate soldering equipment
 • Align components
 • Wear appropriate protective gear
 • Ensure material compliance
 • Perform test run
 • Assemble electrical components
 • Record test data
 • Measure electrical characteristics
 • Apply soldering techniques
 • Read engineering drawings
 • Read standard blueprints
 • Adjust engineering designs
 • Assist scientific research
 • Fasten components
 • Inspect quality of products
 • Liaise with engineers
 • Prepare pieces for joining
 • Read assembly drawings
 • Prepare production prototypes

Optionele kennis en vaardigheden

problemen oplossen toezicht houden op de logistiek van eindproducten elektrische motoren onderhouden cam-software gebruiken elektrische machines elektrische motoren kernenergie elektrische generatoren elektriciteitscentrales onderhouden storingen aan apparatuur oplossen elektrische materialen inspecteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden regelgeving inzake elektrische apparaten technische rapporten schrijven bedrading repareren systemen voor elektriciteitsopwekking ontwerpen schakelinrichtingen draad buigen cae-software veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit accessoires voor elektrische bedrading elektrische apparatuur onderhouden elektrische schijven gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties vermogenselektronica kabelbomen technische communicatievaardigheden toepassen elektrische aansluitschema’s handgereedschap voor bedrading gebruiken elektromechanica materiaalkunde elektrische apparatuur van coating voorzien werking van machines volgen productie van elektrische bedradingen gevaarlijk afval verwijderen draadverwerkingsmachines gebruiken energietechniek nieuwe producten in de productie integreren cad-software

Loopbaanperspectief

Het beroep elektrotechnicus behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld