Beroep eerstehulpverlener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Sociaal
 • Sociaal / Ondernemend
 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties
 • Materiaal voor schadeherstel bij overstromingen
 • EHBO

Vaardigheden

 • Samenwerken met andere hulpdiensten
 • Milieusanering uitvoeren
 • Schade inschatten
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Puin verwijderen
 • Personen uit gebouwen evacueren
 • Afval verwijderen

Optionele kennis en vaardigheden

opsporings- en reddingsmissies uitvoeren afbakenen milieu-incidenten melden dieren redden afval- en restproducten noodevacuatieplannen beheren verontreiniging vermijden afval sorteren personeel van de nooddiensten sturen eerste hulp bieden risicoanalyses uitvoeren noodcommunicatiesystemen bedienen risico op overstromingen vaststellen humanitaire hulp geven gevaarlijk afval verwijderen preventie van verontreiniging vervuilende stoffen verwijderen persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken noodprocedures beheren wetgeving inzake verontreiniging