Beroep eerstehulpverlener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Sociaal
 • Sociaal / Ondernemend
 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties
 • Materiaal voor schadeherstel bij overstromingen
 • EHBO

Vaardigheden

 • Personen uit gebouwen evacueren
 • Afval verwijderen
 • Samenwerken met andere hulpdiensten
 • Schade inschatten
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Milieusanering uitvoeren
 • Puin verwijderen

Optionele kennis en vaardigheden

vervuilende stoffen verwijderen preventie van verontreiniging noodprocedures beheren personeel van de nooddiensten sturen risico op overstromingen vaststellen gevaarlijk afval verwijderen afval- en restproducten milieu-incidenten melden verontreiniging vermijden risicoanalyses uitvoeren dieren redden afbakenen afval sorteren humanitaire hulp geven persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken eerste hulp bieden noodevacuatieplannen beheren wetgeving inzake verontreiniging noodcommunicatiesystemen bedienen opsporings- en reddingsmissies uitvoeren