Beroep eerstehulpverlener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Sociaal
 • Sociaal / Ondernemend
 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties
 • Materiaal voor schadeherstel bij overstromingen
 • EHBO

Vaardigheden

 • Personen uit gebouwen evacueren
 • Afval verwijderen
 • Samenwerken met andere hulpdiensten
 • Schade inschatten
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Milieusanering uitvoeren
 • Puin verwijderen

Optionele kennis en vaardigheden

vervuilende stoffen verwijderen preventie van verontreiniging noodprocedures beheren personeel van de nooddiensten sturen risico op overstromingen vaststellen gevaarlijk afval verwijderen afval- en restproducten milieu-incidenten melden verontreiniging vermijden risicoanalyses uitvoeren dieren redden afbakenen afval sorteren humanitaire hulp geven persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken eerste hulp bieden noodevacuatieplannen beheren wetgeving inzake verontreiniging noodcommunicatiesystemen bedienen opsporings- en reddingsmissies uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep eerstehulpverlener behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld