Beroep EEG-laborant

Een EEG-laborant voert onderzoeken uit naar de mogelijke afwijkingen in de hersenen van patiënten. Hij/zij begeleidt de patiënt voor, tijdens en na het onderzoek. Een EEG-laborant zorgt er daarnaast voor dat apparatuur en materialen goed staan afgesteld, gebruiksklaar en steriel zijn. Tijdens het onderzoek bedient de EEG-laborant de apparatuur en verricht hij/zij metingen en noteert en analyseert hij/zij gegevens. Daarnaast grijpt een EEG-laborant in wanneer de gezondheid van de patiënt achteruit gaat tijdens het onderzoek. Hij/zij beoordeelt of de verkregen informatie bruikbaar is voor het diagnosticeren van een aandoening of ziekte. Een EEG-laborant houdt daarnaast de patiëntadministratie bij en coördineert en plant onderzoeksafspraken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken eeg-laborant

 • Onderzoeken van hersenafwijkingen bij de patiënt.
 • Voorlichten van de patiënt voor het onderzoek.
 • Begeleiden, bewaken van de gezondheid en geruststellen van de patiënt tijdens en kort na het onderzoek.
 • Op- en afstellen van het onderzoeksmateriaal zodat het gebruiksklaar en steriel is.
 • Bedienen van EEG-apparatuur en verrichten van metingen tijdens het onderzoek.
 • Ingrijpen indien de toestand van de patiënt verslechterd bijv. met medicijnen. 6. Beoordelen van de resultaten van het onderzoek op bruikbaarheid voor diagnose.
 • Bijhouden van patiëntadministratie en schrijven van onderzoeksverslagen.
 • Maken van afspraken met patiënten voor onderzoek.

Gerelateerde beroepen operator apparatuur

 • ECG-laborant
 • Laborant klinische neurofysiologie
 • Röntgenlaborant
 • Ultrasonografist

Loopbaanperspectief

Het beroep EEG-laborant behoort tot de beroepsgroep Laboranten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243200  laag
verwachte baanopeningen tot 20244800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld