Beroep economisch adviseur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Financiële prognoses
 • Organisatorisch beleid
 • Zakelijke analyse
 • Economie
 • Politiek
 • Marktanalyse
 • Strategische planning
 • Statistiek
 • Ondernemingsbeleid

Vaardigheden

 • Toezicht houden op werk op het gebied van belangenbehartiging
 • Risicofactoren inschatten
 • Advies geven over economische ontwikkeling
 • Financiële statistische verslagen ontwikkelen
 • Financiële marktontwikkelingen analyseren
 • Ondernemingsbeleid volgen
 • Analytisch denken
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Statistische voorspellingen doen
 • Organisatorische beleidslijnen opstellen
 • Economische tendensen analyseren
 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen
 • Financiële verslagen bijhouden

Optionele kennis en vaardigheden

relaties met overheidsinstellingen onderhouden contacten onderhouden met lokale overheden wetenschappelijke onderzoeksmethodologie overheidsinkomsten inspecteren grote hoeveelheden gegevens analyseren advies geven over de naleving van het overheidsbeleid rapporten presenteren overheidsuitgaven inspecteren advies geven over wetgevingsbesluiten implementatie van overheidsbeleid overheidsfinanciën burgerlijk recht berichten over analyseresultaten zorgen voor transparantie van informatie advies geven over overheidsfinanciën relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep economisch adviseur behoort tot de beroepsgroep Financieel specialisten en economen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld