Beroep Econometrist

Een econometrist onderzoekt en monitort gegevens, analyseert informatie, stelt rapportages en plannen op om economische en bedrijfsmatige problemen op te lossen. Hij ontwikkelt modellen die economisch gedrag en patronen analyseren, uitleggen en voorspellen. Hij adviseert andere partijen bij het zoeken van een oplossing voor huidige en toekomstige economisch probleem. Een econometrist schrijft wetenschappelijke publicaties. Een econometrist kan de veranderingen in de economie voorspellen. Hij wordt ingezet bij allerhande economische vraagstukken zoals het opstellen van beleidsplannen voor de gehele economie of bedrijven, haalbaarheidsstudies uitvoeren, strategie investeringen bepalen enz. Een econoom kan statistische technieken en wiskundige formules gebruiken om economische theorieën te toetsen en een oplossing te vinden voor een economisch probleem.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Taken econometrist

 • Economische en bedrijfsmatige problemen oplossen op basis van financiële informatie.
 • Ontwikkelen van modellen die economisch gedrag analyseren, uitleggen en voorspellen.
 • Adviseren van andere partijen (bedrijven, overheden en belangengroepen) over een oplossing van een economisch probleem.
 • Schrijven van wetenschappelijke publicaties.
 • Voorspellen van veranderingen in de economie (bijvoorbeeld, rentestanden en wisselkoersen).
 • Betrokken bij een breed scala aan economische vraagstukken.
 • Statische gegevens en wiskundige formules gebruiken om een oplossing te vinden voor een economisch probleem.

Gerelateerde beroepen financiën, economie

 • Econoom, bedrijfseconoom
 • Financieel adviseur
 • Financieel analist
 • Financieel medewerker
 • Geldwisselaar
 • Incasso medewerker
 • Kredietadviseur
 • Kredietverstrekker
 • Makelaar beleggingen
 • Medewerker financiën of verkoop, anders
 • Persoonlijk financieel adviseur
 • Schuldhulpverlener

Loopbaanperspectief

Het beroep Econometrist behoort tot de beroepsgroep Financieel specialisten en economen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld