Beroep ecoloog

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Organism taxonomy
 • Biology
 • Environmental legislation
 • Ecology

Vaardigheden

 • Analyse ecological data
 • Employ habitat survey techniques
 • Conduct ecological surveys
 • Manage habitats
 • Conduct ecological research
 • Measure trees
 • Identify plants characteristics
 • Write work-related reports

Optionele kennis en vaardigheden

milieubeleid strategieën voor aquacultuur ontwikkelen ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven opleidingen over milieuaangelegenheden geven bosecologie milieubewustzijn promoten chemie onlinetraining leveren trainingsmateriaal creëren plantkunde milieubeleid ontwikkelen verschillende talen spreken gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren milieubeheersystemen gebruiken aquatische habitats beheren milieu-inspecties uitvoeren advies geven over systemen voor milieurisicobeheer trainingen organiseren zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden milieubeheerplannen van boerderijen controleren budgetten beheren mensen voorlichten over de natuur milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen aquatische ecologie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving biologie van vissen conflictbeheersing toepassen moleculaire biologie natuurlijke rijkdommen behouden principes voor bedrijfsbeheer werkplannen ontwikkelen om problemen op te lossen besmettingen beoordelen trainingsplannen ontwikkelen voor outreach-programma's verschillende communicatiekanalen gebruiken dierlijke biologie gevolgen voor het milieu beoordelen waterkwaliteit controleren opleidingsbehoeften identificeren bioveiligheid milieugegevens analyseren onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen anatomie van vissen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau aquatische productieomgevingen controleren beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen

Loopbaanperspectief

Het beroep ecoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog