Beroep ecoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ecoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Taxonomie van organismen

  Wetenschap van de indeling van organismen.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

Vaardigheden

 • Ecologische gegevens analyseren

  Het analyseren en interpreteren van ecologische en biologische gegevens met behulp van gespecialiseerde softwareprogramma’s.

 • Technieken gebruiken om een leefgebied in kaart te brengen

  Bemonsteringsstrategieën toepassen en gebruikmaken van een reeks technieken voor leefgebiedonderzoek, zoals geografische informatiesystemen (GIS), Global Positioning Systems (GPS), luchtfotografie, registraties en kaarten.

 • Ecologisch veldonderzoek uitvoeren

  Veldonderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen over het aantal en de verspreiding van organismen.

 • Leefgebieden beheren

  Creëren en beheren van natuurlijke leefgebieden.

 • Ecologisch onderzoek uitvoeren

  Ecologisch en biologisch onderzoek verrichten op het gebied en onder gecontroleerde omstandigheden, met gebruikmaking van wetenschappelijke methoden en apparatuur.

 • Bomen meten

  Alle relevante metingen van een boom uitvoeren: het gebruik van een clinometer om de hoogte te meten, band om de omtrek te meten en de metingen van boorpijpen en schors om het groeitempo te schatten.

 • Eigenschappen van planten identificeren

  Gewaskenmerken in kaart brengen en classificeren. Verschillende soorten gloeilampen kunnen herkennen aan de hand van de naam, de grootte, de veldmarkeringen en de voorraadmarkeringen

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

milieubeleid strategieën voor aquacultuur ontwikkelen ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven opleidingen over milieuaangelegenheden geven bosecologie milieubewustzijn promoten chemie onlinetraining leveren trainingsmateriaal creëren plantkunde milieubeleid ontwikkelen verschillende talen spreken gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren milieubeheersystemen gebruiken aquatische habitats beheren milieu-inspecties uitvoeren advies geven over systemen voor milieurisicobeheer trainingen organiseren zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden milieubeheerplannen van boerderijen controleren budgetten beheren mensen voorlichten over de natuur milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen aquatische ecologie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving biologie van vissen conflictbeheersing toepassen moleculaire biologie natuurlijke rijkdommen behouden principes voor bedrijfsbeheer werkplannen ontwikkelen om problemen op te lossen besmettingen beoordelen trainingsplannen ontwikkelen voor outreach-programma's verschillende communicatiekanalen gebruiken dierlijke biologie gevolgen voor het milieu beoordelen waterkwaliteit controleren opleidingsbehoeften identificeren bioveiligheid milieugegevens analyseren onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen anatomie van vissen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau aquatische productieomgevingen controleren beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen

Loopbaanperspectief

Het beroep ecoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB