Beroep ecoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Taxonomie van organismen
 • Biologie
 • Milieuwetgeving
 • Ecologie

Vaardigheden

 • Ecologische gegevens analyseren
 • Technieken gebruiken om een habitat in kaart te brengen
 • Ecologisch veldonderzoek uitvoeren
 • Habitats beheren
 • Ecologisch onderzoek uitvoeren
 • Bomen meten
 • Eigenschappen van planten identificeren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

Optionele kennis en vaardigheden

milieubeleid strategieën voor aquacultuur ontwikkelen ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven opleidingen over milieuaangelegenheden geven bosecologie milieubewustzijn promoten chemie onlinetraining leveren trainingsmateriaal creëren plantkunde milieubeleid ontwikkelen verschillende talen spreken gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren milieubeheersystemen gebruiken aquatische habitats beheren milieu-inspecties uitvoeren advies geven over systemen voor milieurisicobeheer trainingen organiseren zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden milieubeheerplannen van boerderijen controleren budgetten beheren mensen voorlichten over de natuur milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen aquatische ecologie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving biologie van vissen conflictbeheersing toepassen moleculaire biologie natuurlijke rijkdommen behouden principes voor bedrijfsbeheer werkplannen ontwikkelen om problemen op te lossen besmettingen beoordelen trainingsplannen ontwikkelen voor outreach-programma's verschillende communicatiekanalen gebruiken dierlijke biologie gevolgen voor het milieu beoordelen waterkwaliteit controleren opleidingsbehoeften identificeren bioveiligheid milieugegevens analyseren onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen anatomie van vissen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau aquatische productieomgevingen controleren beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen