Beroep ecoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Milieuwetgeving
 • Ecologie
 • Biologie
 • Taxonomie van organismen

Vaardigheden

 • Technieken gebruiken om een habitat in kaart te brengen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Ecologische gegevens analyseren
 • Ecologisch veldonderzoek uitvoeren
 • Eigenschappen van planten identificeren
 • Ecologisch onderzoek uitvoeren
 • Bomen meten
 • Habitats beheren

Optionele kennis en vaardigheden

moleculaire biologie strategieën voor aquacultuur ontwikkelen trainingsplannen ontwikkelen voor outreach-programma's milieubeheersystemen gebruiken advies geven over systemen voor milieurisicobeheer communiceren in het engels op competent gebruiksniveau milieubewustzijn promoten biologie van vissen opleidingen over milieuaangelegenheden geven bioveiligheid milieugegevens analyseren onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen aquatische habitats beheren chemie budgetten beheren waterkwaliteit controleren milieubeheerplannen van boerderijen controleren bosecologie trainingsmateriaal creëren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving natuurlijke rijkdommen behouden anatomie van vissen verschillende communicatiekanalen gebruiken aquatische productieomgevingen controleren besmettingen beoordelen gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren milieubeleid werkplannen ontwikkelen om problemen op te lossen verschillende talen spreken milieu-inspecties uitvoeren opleidingsbehoeften identificeren conflictbeheersing toepassen aquatische ecologie plantkunde dierlijke biologie ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven gevolgen voor het milieu beoordelen milieubeleid ontwikkelen mensen voorlichten over de natuur principes voor bedrijfsbeheer beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen onlinetraining leveren trainingen organiseren

Functietitels

 • Ecoloog
 • Adviseur ecologie amersfoort
 • Projectleider ecologie
 • Kwantitatief ecoloog
 • Aquatisch ecoloog
 • Startend ecoloog (werkervaringsplaats)
 • Ervaren(aquatisch) ecoloog
 • Ecoloog fauna