Beroep e-learningarchitect

E-learningarchitect: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Cognitieve psychologie

  De geestelijke processen bij de mens, waaronder aandacht, geheugen, taalgebruik, perceptie, probleemoplossend vermogen, creativiteit en denken.

 • E-learning

  De strategieën en didactische leermethoden waarin voor de belangrijkste onderdelen ict-technologie wordt gebruikt.

 • Instructioneel ontwerpmodel

  De richtlijnen of strategieën voor het ontwerpen en ontwikkelen van instructies om ervoor te zorgen dat leerlingen de beoogde leerresultaten bereiken.

 • Infrastructuur voor e-learning-software

  De infrastructuureigenschappen en -specificaties die nodig zijn om de e-learningomgeving op te zetten waarmee het publiek leerervaringen kan opdoen.

 • Genres van videospellen

  De indeling van videospellen op basis van hun interactie met de gamemedia, zoals simulatiespellen, strategiespellen, avonturenspellen en arcadespellen.

 • Leertechnologieën

  De technologieën en kanalen, met inbegrip van digitale, om het leren te bevorderen.

 • Standaarden voor webgebaseerd online leren

  De standaarden en specificaties die worden gebruikt voor webgebaseerd online leren, zoals Sharable Content Object Reference Model (SCORM), die communicatie definiëren tussen client-side content en een hostsysteem dat wordt ondersteund door een systeem voor het beheer van leeromgevingen.

 • Systemen voor beheer van leeromgevingen

  Het e-learningplatform voor het opzetten, beheren, organiseren, rapporteren en uitvoeren van e-learningcursussen of opleidingsprogramma’s op het gebied van e-learning.

Vaardigheden

 • Informatiesysteem ontwerpen

  Bepalen van de architectuur, samenstelling, componenten, modules, interfaces en gegevens voor geïntegreerde informatiesystemen (hardware, software en netwerk) op basis van systeemvereisten en specificaties.

 • De context van een organisatie analyseren

  De externe en interne omgeving van een organisatie bestuderen door de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen teneinde een basis te verschaffen voor bedrijfsstrategieën en verdere planning.

 • E-learningplannen ontwikkelen

  Een strategisch plan opstellen om de resultaten van de educatieve technologie binnen de organisatie en daarbuiten zo groot mogelijk te maken.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Opleidingsbehoeften identificeren

  Opleidingsproblemen analyseren en de opleidingseisen vaststellen van een organisatie of van individuen, om deze te voorzien van instructies die zijn afgestemd op hun voorafgaande kennis, profiel, middelen en problemen.

 • Systeemprestaties bewaken

  Systeembetrouwbaarheid en -prestaties meten voor, tijdens en na de integratie van onderdelen en tijdens de werking en het onderhoud van het systeem. Instrumenten en technieken voor het toezicht op de prestaties kiezen en gebruiken, zoals speciale software.

Optionele kennis en vaardigheden

moodle docenten en trainers onderwijzen in e-leermethoden taleo projectbeheer uitvoeren schrijf- en presentatiehulpsoftware technologische activiteiten coördineren sakai lams less wiziq litmos ict-projectbeheer schoology jsss css mens-computerinteractie op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied kwaliteitsbewaking uitvoeren op inhoud sass capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen leiding geven aan personeel ict-systeemprogrammering stijlbladtalen brightspace engrade

Loopbaanperspectief

Het beroep e-learningarchitect behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB