Beroep e-learning developer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

E-learning developer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Instructioneel ontwerpmodel

  De richtlijnen of strategieën voor het ontwerpen en ontwikkelen van instructies om ervoor te zorgen dat leerlingen de beoogde leerresultaten bereiken.

 • Infrastructuur voor e-learning-software

  De infrastructuureigenschappen en -specificaties die nodig zijn om de e-learningomgeving op te zetten waarmee het publiek leerervaringen kan opdoen.

 • Leertechnologieën

  De technologieën en kanalen, met inbegrip van digitale, om het leren te bevorderen.

 • Systemen voor beheer van leeromgevingen

  Het e-learningplatform voor het opzetten, beheren, organiseren, rapporteren en uitvoeren van e-learningcursussen of opleidingsprogramma’s op het gebied van e-learning.

 • Schrijf- en presentatiehulpsoftware

  De software die voorziet in voorgeprogrammeerde elementen waarmee interactieve multimediatoepassingen kunnen worden ontwikkeld voor het bewerken, structureren en indelen van inhoud die bedoeld is voor publicatie.

 • E-learning

  De strategieën en didactische leermethoden waarin voor de belangrijkste onderdelen ict-technologie wordt gebruikt.

 • Standaarden voor webgebaseerd online leren

  De standaarden en specificaties die worden gebruikt voor webgebaseerd online leren, zoals Sharable Content Object Reference Model (SCORM), die communicatie definiëren tussen client-side content en een hostsysteem dat wordt ondersteund door een systeem voor het beheer van leeromgevingen.

 • Ontwikkelingsprocessen voor inhoud

  De gespecialiseerde technieken die worden gebruikt voor het ontwerpen, schrijven, compileren, bewerken en organiseren van digitale inhoud, zoals tekst, afbeeldingen en video's voor publicatiedoeleinden.

 • Publicatiestrategie

  De methoden, regels, media en tools voor het publiceren van inhoud uit inhoudbeheersystemen in afzonderlijke bronnen of cross-media.

Vaardigheden

 • SCORM-pakketten creëren

  Ontwikkelen van educatieve pakketten voor platformen voor e-leren met behulp van de SCORM-standaard (Sharable Content Object Reference Model — SCORM).

 • Kwaliteitsbewaking uitvoeren op inhoud

  De inhoud valideren door deze te beoordelen op formele en functionele kwaliteit, bruikbaarheid en toepasselijke normen.

 • Inhoud samenstellen

  Inhoud uit specifieke bronnen verkrijgen, selecteren en organiseren, overeenkomstig de vereisten van de outputmedia zoals drukwerk, onlinetoepassingen, platforms, websites en video’s.

 • Multimedia-inhoud aanbieden

  Multimediamateriaal zoals schermafbeeldingen, afbeeldingen, diavoorstellingen, animaties en video's ontwikkelen om dit te gebruiken als inhoud die deel uitmaakt van een bredere informatieve context.

 • Opleidingsbehoeften identificeren

  Opleidingsproblemen analyseren en de opleidingseisen vaststellen van een organisatie of van individuen, om deze te voorzien van instructies die zijn afgestemd op hun voorafgaande kennis, profiel, middelen en problemen.

 • Geschreven inhoud aanbieden

  Informatie schriftelijk meedelen via digitale of gedrukte media in overeenstemming met de behoeften van de doelgroep. De inhoud structureren volgens specificaties en normen. Grammatica- en spellingsregels toepassen

 • E-learningplannen ontwikkelen

  Een strategisch plan opstellen om de resultaten van de educatieve technologie binnen de organisatie en daarbuiten zo groot mogelijk te maken.

 • Informatie structureren

  Organiseren van informatie met behulp van systematische methoden zoals mentale modellen en volgens bepaalde normen om de verwerking en het begrip van de informatie van de gebruiker met betrekking tot de specifieke eisen en kenmerken van de outputmedia te vergemakkelijken.

 • Digitale onderwijsmaterialen ontwikkelen

  Bronnen en instructiemateriaal (e-learning, educatief video- en audiomateriaal, educatieve prezi) ontwikkelen met behulp van digitale technologieën om inzicht en bewustzijn over te dragen en zo de expertise van de leerlingen te verbeteren.

 • Webgebaseerde cursussen ontwerpen

  Webgebaseerde cursussen en instructiecursussen aanbieden aan de hand van dynamische en statische online-instrumenten om leerresultaten voor het publiek van de cursus mogelijk te maken. De hier gebruikte webtools kunnen betrekking hebben op het streamen van video- en audio-, live-internetuitzendingen, informatieportalen, chatrooms en mededelingenborden.

 • Metadata voor inhoudsgegevens beheren

  De methoden en procedures voor het beheer van inhoudsgegevens toepassen om concepten van metagegevens, zoals de datum van creatie, te definiëren en te gebruiken om inhoud zoals documenten, video- en audiobestanden, applicaties en beelden te beschrijven, te organiseren en te archiveren.

 • Projecten voor inhoudontwikkeling beheren

  Plannen en implementeren van de creatie, levering en het beheer van digitale of gedrukte inhoud, een systeem ontwikkelen dat het volledige redactionele inhoudsontwikkelings- en publicatieproces beschrijft en ICT-tools gebruiken om het proces te ondersteunen.

 • Behoeften van ICT-gebruikers identificeren

  De behoeften en vereisten van ICT-gebruikers van een specifiek systeem bepalen door analytische methoden, zoals doelgroepanalyse, toe te passen.

 • Inhoud naar uitvoermedia integreren

  Media- en tekstinhoud samenstellen en in online- en offline-systemen zoals websites, platforms, toepassingen en sociale media integreren voor publicatie en distributie.

Optionele kennis en vaardigheden

sketchbook pro engrade systeemcomponenten integreren taleo brightspace moodle lams synfig less adobe illustrator javascript ajax sass stijlbladtalen css grafische bewerkingssoftware microsoft visio jsss ict-terminologie toepassen onlinetraining leveren keuze van ict-oplossing optimaliseren ict-softwarespecificaties multimediasystemen webprogrammering opmaaktaal gebruiken schoology leercurriculum plannen sakai php typen inhoud gebruiken op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied wiziq adobe photoshop scripts creëren voor artistieke productie gimp litmos

Loopbaanperspectief

Het beroep e-learning developer behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB