Beroep drilling engineer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Drilling engineer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

Vaardigheden

 • Putonderhoud voorstellen

  Zorgen voor een passend onderhoud van boorinstallatie of boorlocatie na de ontdekking van problemen of risico’s.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Informatiebladen inzake put opstellen

  Informatiebladen opstellen, met een lijst van alle relevante informatie over een put, inclusief locatie, geologische eigenschappen van de put, type hulpbronnen, temperaturen en verschillende analyses uitgezet tegen de diepte.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Apparatuur voor putmonden ontwerpen

  Ontwerpen en selecteren van putmondapparatuur. Rekening houden met de lokale geologie, het type grondstof en andere specifieke eigenschappen van de locatie en de kosten.

 • Putactiviteiten controleren

  Toezicht houden op de dagelijkse voortgang van de activiteiten.

 • Putpaden ontwerpen

  Multilaterale en horizontale putpaden ontwerpen en berekenen.

 • Servicecontracten in de boorindustrie beheren

  Het oprichten en beheren van dienstverleningscontracten voor personen die werkzaam zijn in een boorbedrijf, met inbegrip van de aard, de duur, de vergoeding en andere kenmerken van de samenwerking tussen de organisatie en de persoon.

 • Boorcontracten beheren

  Het opstellen en beheren van boorcontracten tussen exploitanten van boormachines en boorcontractanten, waarin de aard, de duur, de vergoedingen en andere kenmerken van de samenwerking tussen de organisaties zijn gespecificeerd.

 • Putkosten controleren

  Dagelijkse controle van de putkosten; vergelijking van de huidige putkosten met de uitgavenvoorstellen; ontwikkelen van kosteneffectieve maatregelen en strategieën.

 • Na proefboringen de natuurlijke omgeving herstellen

  Het terrein van het boren terugbrengen tot de natuurlijke toestand, indien er geen boorwerkzaamheden meer zullen plaatsvinden.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Samenwerken met gespecialiseerde aannemers voor boorputactiviteiten

  Zakelijke relaties tot stand brengen met gespecialiseerde contractanten en met leveranciers van goederen zoals cement- of boorvloeistoffen.

 • Oliebronnen plannen

  Ontwikkelen van technische plannen en toezicht houden op de activiteiten die nodig zijn om met succes te kunnen boren.

 • Veiligheid van oliebronnen controleren

  De veiligheid van een olieboorput op de boorinstallatie of boorlocatie inspecteren, veiligheidsproblemen of potentiële risico’s detecteren.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Leiding geven aan een boorteam

  De werkzaamheden van een boorteam coördineren en superviseren.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Boortechniek analyseren

  Relevante informatie verzamelen, technische analyses ter plaatse uitvoeren; rapporten opstellen en nodige maatregelen aanraden.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Boorprogramma's ontwerpen

  Booractiviteiten plannen; productiecapaciteit monitoren.

Optionele kennis en vaardigheden

rapporten presenteren

Loopbaanperspectief

Het beroep drilling engineer behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB