Beroep doktersassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Medische terminologie
 • Administratieve taken in een medische omgeving
 • Medische informatica
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Chirurgische asepsis
 • Beheer van gezondheidsgegevens
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Multiprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg
 • Anesthesiologie
 • Technieken voor bloedafnames
 • Gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Vragen van patiënten beantwoorden
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Verslagen van behandelingen bewaren
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Integratie bevorderen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Testresultaten aan medisch personeel bieden
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Zorgen voor gepaste administratie van afspraken
 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Medische verzekeringsclaims verwerken
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Voor de behandeling informatie geven
 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Gezondheidswetenschappen toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

klantendiensten leiding geven aan medisch kantoorpersoneel biologische monsters van patiënten verzamelen advies geven over dieetgerelateerde problemen klinische verslagen inkoopactiviteiten beheren vreemde talen gebruiken bij zorg wondsluitingstechnieken radiologische procedures venapuncties uitvoeren omgaan met patiënten met bijzondere behoeften factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren helpen bij hemostase materiaal voor venipunctieprocedures gebruiken processen voor elektronische aankoop

Loopbaanperspectief

Het beroep doktersassistent behoort tot de beroepsgroep Medisch praktijkassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20247400  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld