Beroep doktersassistent

 • doktersassistent

Een doktersassistent biedt (onder supervisie van een arts) zorgdiensten aan. Onderzoekt, behandelt en adviseert patiënten. Schrijft, in sommige gevallen, medicatie voor.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal
 • Sociaal / Conventioneel

Taken doktersassistent

 • Onderzoekt patiënten om informatie te verkrijgen over hun fysieke gesteldheid.
 • Analyseert en interpreteert diagnostische testresultaten.
 • Staat patiënten telefonisch te woord en beantwoordt vragen.
 • Stelt voorlopige diagnoses en neemt voorlopige beslissingen over de zorg voor/behandeling van patiënten.
 • Verzamelt en registreert medische gegevens van patiënten en stelt dossiers samen met informatie over de medische geschiedenis, notities over voortgang/ontwikkeling en de resultaten van onderzoeken.
 • Vraagt diagnostische tests aan, zoals röntgenfoto's, elektrocardiogram en laboratoriumtests.
 • Schrijft therapie of medicatie voor, met instemming van de arts.
 • Voert geneeskundige procedures uit, zoals het toedienen van injecties, immuniseren, hechten en verzorgen van wonden en behandeling van infecties.
 • Adviseert patiënten over voorgeschreven leefregels ten behoeve van een gezonde levensstijl, gezondheid, gezinsplanning, verwachte groei en ontwikkeling.
 • Assisteert artsen tijdens operaties of gecompliceerde medische handelingen, bijvoorbeeld door hulpmiddelen aan te reiken.
 • Houdt toezicht op en coördineert activiteiten van technisch personeel en hun assistenten.

Gerelateerde beroepen medisch assistent

 • Anesthesie-assistent
 • Medisch assistent
 • Operatieassistent

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Multiprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg
 • Beheer van gezondheidsgegevens
 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg
 • Anesthesiologie
 • Administratieve taken in een medische omgeving
 • Chirurgische asepsis
 • Medische informatica
 • Medische terminologie
 • Technieken voor bloedafnames
 • Gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Voor de behandeling informatie geven
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Medische verzekeringsclaims verwerken
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Verslagen van behandelingen bewaren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Integratie bevorderen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Zorgen voor gepaste administratie van afspraken
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Vragen van patiënten beantwoorden
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Testresultaten aan medisch personeel bieden

Optionele kennis en vaardigheden

factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren biologische monsters van patiënten verzamelen klinische verslagen klantendiensten helpen bij hemostase advies geven over dieetgerelateerde problemen leiding geven aan medisch kantoorpersoneel wondsluitingstechnieken processen voor elektronische aankoop omgaan met patiënten met bijzondere behoeften vreemde talen gebruiken bij zorg materiaal voor venipunctieprocedures gebruiken venapuncties uitvoeren inkoopactiviteiten beheren radiologische procedures

Functietitels

 • Vacature medewerker poli-ok
 • Doktersassistent
 • Polikliniek assistent (24 - 32 uur)
 • Doktersassistente
 • Representatieve doktersassistent bij privé kliniek in amsterdam
 • Medisch administratief medewerker
 • Doktersassistenten prakijklijn asielzoekerszorg
 • Waarnemend doktersassistent -
 • Bloedafnamemedewerker/routerijder