Beroep docent wijsbegeerte hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Filosofische scholen
 • Geschiedenis van de filosofie
 • Filosofie
 • Metafysica
 • Curriculumdoelstellingen

Vaardigheden

 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Filosofie onderwijzen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Studenten beoordelen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Constructieve kritiek geven
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Lesmateriaal opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

technische expertise leveren kwantitatief onderzoek uitvoeren promovendi begeleiden middelen voor educatieve doeleinden beheren loopbaanbegeleiding bieden deelnemen aan wetenschappelijke colloquia samenwerkingsrelaties aangaan ethiek logica leerproblemen helpen bij de organisatie van schoolevenementen studenten helpen bij hun proefschrift politiek universiteitsprocedures sociologie wetenschappelijk onderzoek uitvoeren beoordelingsprocessen studenten helpen met materiaal in lesmateriaal voorzien academisch onderzoek publiceren rapporten presenteren financieringsmethoden kwalitatief onderzoek uitvoeren onderzoeksvoorstellen bespreken theologie politieke ideologieën toezien op onderwijzend personeel teamwork tussen studenten aanmoedigen culturele geschiedenis moraliteit aanwezigheidslijsten bijhouden toezicht houden op onderwijsontwikkelingen in een academisch comité zetelen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie werken met elektronische leeromgevingen lesplannen ontwikkelen studenten bijstaan bij het leren

Loopbaanperspectief

Het beroep docent wijsbegeerte hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag