Beroep docent vo

 • Shutterstock.com
  Docent VO

Een docent VO geeft les op openbare, bijzondere of particuliere scholen voor voortgezet onderwijs in één of meerdere vakken, zoals Engels, wiskunde of maatschappijleer.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek

Taken docent vo

 • Maakt studiewijzers voor vakken, o.a. met informatie over roosters, de inhoud van lessen, demonstraties, discussiegroepen etc.
 • Bereidt lesmateriaal voor, zoals syllabi, opdrachten, handouts en examens.
 • Bereidt lessen voor (bijv. uitleg, demonstraties, discussiegroepen, practica).
 • Geeft lessen, maakt gebruik van verschillende onderwijsmethoden.
 • Houdt orde en zorgt voor een goede werksfeer in het klaslokaal.
 • Evalueert en beoordeelt het werk van leerlingen zoals examens, opdrachten en verslagen.
 • Evalueert en brengt verslag uit van de prestaties en het gedrag van leerlingen.
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, bijv. door het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en deel te nemen aan professionele conferenties.
 • Neemt deel aan werkoverleg en andere vergaderingen, overlegt met andere leerkrachten over onderwijskundige kwesties.
 • Neemt deel aan activiteiten gericht op contacten met ouders en contacten met andere scholen.
 • Evalueert en herziet zonodig curricula, lesinhoud, -materiaal, -methode, etc.

Gerelateerde beroepen middelbaar onderwijs

 • Manager/directeur school voor middelbaar onderwijs
 • VO-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • VO-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • VO-docent biowetenschappen, biologie, medicijnen, zorg
 • VO-docent commerciële, economische, administratieve vakken
 • VO-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • VO-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • VO-docent overige vakgebieden
 • VO-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • VO-docent talen, geschiedenis
 • VO-docent technische vakken
 • VO-docent welzijn, gezondheid
 • VO-docent wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie, dierenverzorging