Beroep docent verpleegkunde hoger onderwijs

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Menselijke fysiologie
 • Curriculumdoelstellingen
 • Beheersing van infecties
 • Acute zorg
 • Sterilisatietechnieken
 • Verplegingswetenschap
 • Innovaties in de verpleging
 • Verzorgingsbeginselen
 • Leerproblemen
 • Menselijke anatomie
 • Primaire zorg
 • EHBO
 • Interne geneeskunde
 • Beoordelingsprocessen

Vaardigheden

 • In lesmateriaal voorzien
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Lesmateriaal opstellen
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Studenten beoordelen
 • Lesplannen ontwikkelen
 • Studenten privéles geven
 • Constructieve kritiek geven
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Studenten helpen met materiaal

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijk onderzoek uitvoeren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie promovendi begeleiden medische wetenschappen onderwijzen kwalitatief onderzoek uitvoeren middelen voor educatieve doeleinden beheren kwantitatief onderzoek uitvoeren rapporten presenteren academisch onderzoek publiceren helpen bij de organisatie van schoolevenementen samenwerkingsrelaties aangaan technische expertise leveren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen universiteitsprocedures toezien op onderwijzend personeel teamwork tussen studenten aanmoedigen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia veilig beheer van geneesmiddelen loopbaanbegeleiding bieden reanimatie advies geven over leermethoden studenten helpen bij hun proefschrift aanwezigheidslijsten bijhouden werken met elektronische leeromgevingen financieringsmethoden in een academisch comité zetelen onderzoeksvoorstellen bespreken onderwijs aanpassen aan de doelgroep

Loopbaanperspectief

Het beroep docent verpleegkunde hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag