Beroep docent sociologie hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen
 • Sociologie

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Sociologische tendensen observeren
 • Studenten beoordelen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Sociologie onderwijzen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Lesmateriaal opstellen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Menselijke gemeenschappen bestuderen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerkingsrelaties aangaan communicatiewetenschap toezien op onderwijzend personeel toezicht houden op onderwijsontwikkelingen financieringsmethoden technische expertise leveren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren studenten bijstaan bij het leren studenten helpen met materiaal kwalitatief onderzoek uitvoeren studenten helpen bij hun proefschrift demografie beoordelingsprocessen teamwork tussen studenten aanmoedigen aanwezigheidslijsten bijhouden kwantitatief onderzoek uitvoeren middelen voor educatieve doeleinden beheren in een academisch comité zetelen onderzoeksvoorstellen bespreken universiteitsprocedures loopbaanbegeleiding bieden lesplannen ontwikkelen werken met elektronische leeromgevingen statistiek academisch onderzoek publiceren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie menselijke bevolking bestuderen rapporten presenteren genderstudies leerproblemen in lesmateriaal voorzien helpen bij de organisatie van schoolevenementen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia menselijk gedrag onderzoeken promovendi begeleiden

Loopbaanperspectief

Het beroep docent sociologie hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag