Beroep docent sociaal werk hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Curriculumdoelstellingen
 • Pedagogie
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Begeleidingsmethodes
 • Sociale werktheorie
 • Sociale wetenschappen

Vaardigheden

 • Stressbestendig zijn
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Principes van sociaal werk aanleren
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociale verandering promoten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Constructieve kritiek geven
 • Crisisinterventie toepassen
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Integratie bevorderen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Werken met gemeenschappen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Activiteiten delegeren
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Empathisch zijn
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Conflicten hanteren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociale problemen voorkomen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Casemanagement toepassen
 • Actief luisteren
 • Nadenken over praktijken
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Lesmateriaal opstellen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Studenten beoordelen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk

Optionele kennis en vaardigheden

studenten sociaal werk begeleiden toezien op onderwijzend personeel academisch onderzoek publiceren technische expertise leveren kwantitatief onderzoek uitvoeren studenten bijstaan bij het leren aanwezigheidslijsten bijhouden leercurriculum plannen crisisinterventie middelen voor educatieve doeleinden beheren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren loopbaanbegeleiding bieden universiteitsprocedures rapporten presenteren onderzoeksvoorstellen bespreken veldwerk uitvoeren promovendi begeleiden helpen bij de organisatie van schoolevenementen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren in lesmateriaal voorzien samenwerkingsrelaties aangaan werken met elektronische leeromgevingen studenten binnen sociaal werk beoordelen kwalitatief onderzoek uitvoeren beoordelingsprocessen onderwijs binnen de eigen gemeenschap studenten helpen bij hun proefschrift wetenschappelijke onderzoeksmethodologie lesplannen ontwikkelen financieringsmethoden in een academisch comité zetelen teamwork tussen studenten aanmoedigen studenten helpen met materiaal leerproblemen

Loopbaanperspectief

Het beroep docent sociaal werk hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag