Beroep docent ruimtewetenschap hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen
 • Astronomie
 • Natuurkunde
 • Ruimtevaarttechnologie

Vaardigheden

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Studenten helpen met materiaal
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Studenten beoordelen
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Constructieve kritiek geven
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Astronomie onderwijzen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Lesoverzicht ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

kwantitatief onderzoek uitvoeren helpen bij de organisatie van schoolevenementen kwalitatief onderzoek uitvoeren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren financieringsmethoden lancering van satellieten in een baan rond de aarde loopbaanbegeleiding bieden universiteitsprocedures teamwork tussen studenten aanmoedigen toezien op onderwijzend personeel rapporten presenteren in lesmateriaal voorzien toezicht houden op onderwijsontwikkelingen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie technische expertise leveren beoordelingsprocessen samenwerkingsrelaties aangaan studenten bijstaan bij het leren deelnemen aan wetenschappelijke colloquia studenten helpen bij hun proefschrift middelen voor educatieve doeleinden beheren onderzoeksvoorstellen bespreken in een academisch comité zetelen academisch onderzoek publiceren leerproblemen mechanica lesplannen ontwikkelen soorten satellieten werken met elektronische leeromgevingen promovendi begeleiden geostationaire satellieten aanwezigheidslijsten bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep docent ruimtewetenschap hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag