Beroep docent rechtsgeleerdheid hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Gerechtelijke procedures
 • Burgerlijk recht
 • Curriculumdoelstellingen
 • Juridische terminologie
 • Strafrecht

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Studenten beoordelen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Wet interpreteren
 • Constructieve kritiek geven

Optionele kennis en vaardigheden

deelnemen aan wetenschappelijke colloquia wetgevingsprocedures kwalitatief onderzoek uitvoeren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen leerproblemen ontwikkelingen inzake wetgeving volgen beoordelingsprocessen teamwork tussen studenten aanmoedigen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in een academisch comité zetelen aanwezigheidslijsten bijhouden werken met elektronische leeromgevingen samenwerkingsrelaties aangaan academisch onderzoek publiceren lesplannen ontwikkelen technische expertise leveren promovendi begeleiden studenten helpen met materiaal wetenschappelijke onderzoeksmethodologie studenten bijstaan bij het leren financieringsmethoden kwantitatief onderzoek uitvoeren rapporten presenteren universiteitsprocedures loopbaanbegeleiding bieden toezien op onderwijzend personeel studenten helpen bij hun proefschrift in lesmateriaal voorzien onderzoeksvoorstellen bespreken helpen bij de organisatie van schoolevenementen middelen voor educatieve doeleinden beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep docent rechtsgeleerdheid hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag