Beroep docent psychologie hoger onderwijs

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Psychological concepts
 • Psychology
 • Curriculum objectives
 • Psychological theories
 • Human psychological development

Vaardigheden

 • Compile course material
 • Give constructive feedback
 • Assess students
 • Liaise with educational staff
 • Perform classroom management
 • Demonstrate when teaching
 • Write work-related reports
 • Liaise with educational support staff
 • Prepare lesson content
 • Guarantee students' safety
 • Develop course outline
 • Apply intercultural teaching strategies
 • Monitor developments in field of expertise
 • Apply teaching strategies

Optionele kennis en vaardigheden

psychiatrie psychologische begeleidingsmethoden deelnemen aan wetenschappelijke colloquia werken met elektronische leeromgevingen toezien op onderwijzend personeel universiteitsprocedures leerproblemen studenten helpen bij hun proefschrift studenten helpen met materiaal psychologische testen interpreteren lesplannen ontwikkelen aanwezigheidslijsten bijhouden technische expertise leveren middelen voor educatieve doeleinden beheren beoordelingsprocessen studenten bijstaan bij het leren academisch onderzoek publiceren helpen bij de organisatie van schoolevenementen loopbaanbegeleiding bieden promovendi begeleiden pedagogie kwalitatief onderzoek uitvoeren teamwork tussen studenten aanmoedigen in een academisch comité zetelen in lesmateriaal voorzien toezicht houden op onderwijsontwikkelingen onderzoeksvoorstellen bespreken psychologische diagnostiek gedragsstoornissen psychologisch onderzoek uitvoeren psychiatrische aandoeningen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie financieringsmethoden samenwerkingsrelaties aangaan wetenschappelijk onderzoek uitvoeren kwantitatief onderzoek uitvoeren rapporten presenteren

Loopbaanperspectief

Het beroep docent psychologie hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag