Beroep docent politicologie hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen
 • Politiek
 • Politieke ideologieën
 • Politieke campagnevoering
 • Politieke wetenschappen
 • Politieke partijen
 • Sociale wetenschappen
 • Regeringsbeleid

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Studenten beoordelen
 • Politieke wetenschappen onderwijzen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Constructieve kritiek geven
 • Voorbeelden geven bij het leren

Optionele kennis en vaardigheden

in lesmateriaal voorzien aanwezigheidslijsten bijhouden studenten bijstaan bij het leren toezien op onderwijzend personeel onderzoeksvoorstellen bespreken rapporten presenteren kieswet kwalitatief onderzoek uitvoeren middelen voor educatieve doeleinden beheren academisch onderzoek publiceren beoordelingsprocessen technische expertise leveren universiteitsprocedures kwantitatief onderzoek uitvoeren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie in een academisch comité zetelen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia genderstudies wetenschappelijk onderzoek uitvoeren lesplannen ontwikkelen leerproblemen statistiek toezicht houden op onderwijsontwikkelingen promovendi begeleiden communicatiewetenschap werken met elektronische leeromgevingen studenten helpen bij hun proefschrift samenwerkingsrelaties aangaan loopbaanbegeleiding bieden teamwork tussen studenten aanmoedigen financieringsmethoden helpen bij de organisatie van schoolevenementen studenten helpen met materiaal

Loopbaanperspectief

Het beroep docent politicologie hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag