Beroep docent natuurkunde hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen
 • Natuurkunde
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Fysica onderwijzen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Constructieve kritiek geven
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Studenten beoordelen
 • Onderwijsstrategieën toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke onderzoeksmethodologie technische expertise leveren werken met elektronische leeromgevingen samenwerkingsrelaties aangaan rapporten presenteren loopbaanbegeleiding bieden teamwork tussen studenten aanmoedigen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen in een academisch comité zetelen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren kwalitatief onderzoek uitvoeren toezien op onderwijzend personeel academisch onderzoek publiceren middelen voor educatieve doeleinden beheren statistiek leerproblemen promovendi begeleiden materie observeren geofysica toezicht houden op laboratoriumactiviteiten wiskunde in lesmateriaal voorzien akoestiek laboratoriumproeven uitvoeren aanwezigheidslijsten bijhouden deelnemen aan wetenschappelijke colloquia helpen bij de organisatie van schoolevenementen lesplannen ontwikkelen studenten helpen met materiaal kwantitatief onderzoek uitvoeren astronomie thermodynamica laboratoriumgebaseerde wetenschappen wetenschappelijke meetapparatuur bedienen universiteitsprocedures onderzoeksvoorstellen bespreken studenten bijstaan bij het leren beoordelingsprocessen financieringsmethoden studenten helpen bij hun proefschrift

Loopbaanperspectief

Het beroep docent natuurkunde hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag