Beroep docent muziek hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Muziekgenres
 • Curriculumdoelstellingen
 • Muziektheorie
 • Muziekinstrumenten
 • Beoordelingsprocessen
 • Muzieknotatie

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Muziekprincipes aanleren
 • Muziekinstrumenten bespelen
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Studentenrelaties beheren
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Technische basis inzake muziekinstrumenten tonen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Studenten beoordelen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Constructieve kritiek geven
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Muziekpartituren lezen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Veiligheid van studenten garanderen

Optionele kennis en vaardigheden

leerproblemen muziekstructuren creëren aanwezigheidslijsten bijhouden muziekevenementen organiseren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie teamwork tussen studenten aanmoedigen onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt studenten bijstaan bij het leren klassenmanagement uitvoeren middelen voor educatieve doeleinden beheren muziek improviseren bewegingstechnieken muziekgroepen leiden oefeningen voor artistieke prestaties uitvoeren loopbaanbegeleiding bieden muziekvormen creëren werken met elektronische leeromgevingen studenten helpen bij hun proefschrift muziekliteratuur principes van teamwerk geschiedenis van muziekinstrumenten muziek orkestreren lesplannen ontwikkelen muziekinstrumenten onderhouden samenwerken met muziekbibliothecarissen een professioneel netwerk ontwikkelen helpen bij de organisatie van schoolevenementen in lesmateriaal voorzien studenten helpen met materiaal muziek transponeren

Loopbaanperspectief

Het beroep docent muziek hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag