Beroep docent klassieke talen hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Klassieke talen
 • Klassieke oudheid
 • Curriculumdoelstellingen
 • Taalonderwijsmethoden

Vaardigheden

 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Talen onderwijzen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Aanleren van gesproken taal begeleiden
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Studenten beoordelen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Constructieve kritiek geven
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

Optionele kennis en vaardigheden

middelen voor educatieve doeleinden beheren technische expertise leveren academisch onderzoek publiceren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren studenten helpen bij hun proefschrift linguïstiek kwalitatief onderzoek uitvoeren promovendi begeleiden financieringsmethoden in lesmateriaal voorzien toezien op onderwijzend personeel studenten helpen met materiaal beoordelingsprocessen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie verschillende talen spreken werken met elektronische leeromgevingen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen samenwerkingsrelaties aangaan onderzoeksvoorstellen bespreken teamwork tussen studenten aanmoedigen leerproblemen lesplannen ontwikkelen rapporten presenteren deelnemen aan wetenschappelijke colloquia kwantitatief onderzoek uitvoeren studenten bijstaan bij het leren helpen bij de organisatie van schoolevenementen universiteitsprocedures loopbaanbegeleiding bieden etnolinguïstiek aanwezigheidslijsten bijhouden literatuur in een academisch comité zetelen

Loopbaanperspectief

Het beroep docent klassieke talen hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag