Beroep Docent IT-vakken

Een docent IT-vakken verzorgt lessen binnen het voortgezet onderwijs, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of binnen de volwasseneducatie op het gebied van informatietechnologie. Een docent IT-vakken toetst regelmatig de voortgang van de leerling en bespreekt deze voortgang met collega's, de leerling zelf en bijvoorbeeld ouders/verzorgers. Een docent IT-vakken voert overleg met collega's, het management en andere betrokkenen betreffende onderwijsinhoud, de onderwijsorganisatie, het beleid en andere schoolzaken. Hij of zij zorgt ervoor dat zijn of haar kennis up to date is door ontwikkelingen binnen het vak bij te houden en bijvoorbeeld relevante conferenties te bezoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Docent IT-vakken: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken docent it-vakken

 • Het voorbereiden en uitvoeren van lessen.
 • Het maken van studiewijzers en voorbereiden van lesmaterialen.
 • Leerlingen stimuleren, ondersteunen en coachen.
 • Het nakijken van gemaakt werk en toetsen.
 • Het bewaken van de orde en het creëren van een goede en veilige werkomgeving.
 • Het evalueren van en verslag uitbrengen over de prestaties van leerlingen.
 • Deelnemen aan werkoverleg en andere vergaderingen.
 • Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen het vakgebied door bijvoorbeeld het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en het bezoeken van conferenties.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent beeldende kunsten
 • Docent drama
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar
 • trainer computervaardigheden

Loopbaanperspectief

Het beroep Docent IT-vakken behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB