Beroep docent ingenieurswetenschappen hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Civiele techniek
 • Curriculumdoelstellingen
 • Engineeringprocessen
 • Technische beginselen
 • Elektrotechniek
 • Technische tekeningen
 • Machinebouw

Vaardigheden

 • Constructieve kritiek geven
 • Studenten beoordelen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Studenten helpen met materiaal

Optionele kennis en vaardigheden

deelnemen aan wetenschappelijke colloquia wetenschappelijke onderzoeksmethodologie financieringsmethoden academisch onderzoek publiceren mechanica leerproblemen studenten bijstaan bij het leren studenten helpen bij hun proefschrift samenwerkingsrelaties aangaan teamwork tussen studenten aanmoedigen onderzoeksvoorstellen bespreken natuurkunde beginselen van elektriciteit aanwezigheidslijsten bijhouden loopbaanbegeleiding bieden technische expertise leveren wiskunde werken met elektronische leeromgevingen lesplannen ontwikkelen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren kwantitatief onderzoek uitvoeren kwalitatief onderzoek uitvoeren toezien op onderwijzend personeel rapporten presenteren in een academisch comité zetelen helpen bij de organisatie van schoolevenementen problemen oplossen in lesmateriaal voorzien universiteitsprocedures beoordelingsprocessen elektromechanica middelen voor educatieve doeleinden beheren promovendi begeleiden toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

Loopbaanperspectief

Het beroep docent ingenieurswetenschappen hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag