Beroep docent informatica hoger onderwijs

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Objective-C
 • Haskell
 • SAS language
 • CoffeeScript
 • APL
 • Visual Basic
 • ASP.NET
 • Erlang
 • Java
 • Python
 • SketchBook Pro
 • ABAP
 • Common Lisp
 • C++
 • Smalltalk
 • GIMP
 • Swift
 • Microsoft Visual C++
 • R
 • OpenEdge Advanced Business Language
 • SAP R3
 • Computer programming
 • Computer technology
 • Adobe Photoshop
 • MATLAB
 • Assembly
 • COBOL
 • Synfig
 • Graphics editor software
 • Prolog
 • Scratch
 • VBScript
 • Scala
 • Lisp
 • Groovy
 • TypeScript
 • Microsoft Visio
 • C#
 • Computer science
 • Adobe Illustrator
 • Pascal
 • Ruby
 • ML
 • Perl
 • Curriculum objectives

Vaardigheden

 • Apply intercultural teaching strategies
 • Write work-related reports
 • Perform classroom management
 • Liaise with educational staff
 • Monitor developments in field of expertise
 • Demonstrate when teaching
 • Use IT tools
 • Teach computer science
 • Assess students
 • Apply teaching strategies
 • Compile course material
 • Develop course outline
 • Guarantee students' safety
 • Prepare lesson content
 • Give constructive feedback
 • Liaise with educational support staff
 • Assist students with equipment

Optionele kennis en vaardigheden

beoordelingsprocessen kwalitatief onderzoek uitvoeren in een academisch comité zetelen webprogrammering aanwezigheidslijsten bijhouden onderzoeksvoorstellen bespreken studenten bijstaan bij het leren lesplannen ontwikkelen ontwikkeling volgens watervalmethode toezicht houden op onderwijsontwikkelingen universiteitsprocedures iteratieve ontwikkeling php kwantitatief onderzoek uitvoeren incrementele ontwikkeling deelnemen aan wetenschappelijke colloquia studenten helpen bij hun proefschrift wetenschappelijke onderzoeksmethodologie werken met elektronische leeromgevingen flexibele ontwikkeling promovendi begeleiden devops ontwikkeling van prototypen samenwerkingsrelaties aangaan loopbaanbegeleiding bieden teamwork tussen studenten aanmoedigen computergeschiedenis ict-communicatieprotocollen in lesmateriaal voorzien methodologieën voor softwareontwerp toezien op onderwijzend personeel ajax wetenschappelijk onderzoek uitvoeren ontwikkeling volgens spiraalmodel snelle applicatieontwikkeling rapporten presenteren leerproblemen financieringsmethoden digitale geletterdheid onderwijzen javascript unified modeling language helpen bij de organisatie van schoolevenementen technische expertise leveren principes van kunstmatige intelligentie middelen voor educatieve doeleinden beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep docent informatica hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag