Beroep docent hoger onderwijs

 • Shutterstock.com
  docent hoger onderwijs

Docenten in het hoger onderwijs geven les aan studenten die een diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald in hun eigen gespecialiseerde vakgebied, dat overwegend academisch van aard is. Zij kunnen functiebenamingen hebben zoals senior docent of hoogleraar. Ze werken samen met hun onderwijs- en onderzoeksassistenten voor de voorbereiding van lezingen en examens, voor het rangschikken van papers en examens, voor toonaangevende laboratoriumpraktijken, en voor het leiden van review en feedback sessies voor de studenten. Ze doen ook academisch onderzoek in hun vakgebied, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met hun academische collega's.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Taken docent hoger onderwijs

 • Plant en bereidt vakken/cursussen voor (voor promovendi of studenten) in samenwerking met andere personeelsleden.
 • Bereidt colleges voor vakken/cursussen (voor promovendi of studenten) voor en geeft colleges, houdt toezicht op werkgroepen/bijeenkomsten gegeven door andere personeelsleden.
 • Evalueert en beoordeelt het werk en onderzoek van promovendi en studenten.
 • Leest, beoordeelt, en bespreekt artikelen, boeken en papers.
 • Neemt deel aan professionele conferenties, bijv. door het geven van lezingen of presentaties, het voorzitten van sessies, etc.
 • Initieert wetenschappelijke onderzoeksprojecten en werft financiële middelen.
 • Voert wetenschappelijk onderzoek uit in het vakgebied, individueel of in samenwerking met een onderzoeksgroep.
 • Geeft leiding aan onderzoeksprojecten van promovendi en medewerkers.
 • Publiceert onderzoeksresultaten in wetenschappelijke tijdschriften of boeken.
 • Voert managementtaken uit, bijv. door het ontwikkelen van beleid en het opstellen van afdelingsbegrotingen.
 • Geeft advies aan externe instituten of organisaties zoals de overheid of het bedrijfsleven.

Gerelateerde beroepen universiteitsdocent

 • Universitair docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Universitair docent journalistiek, media, communicatie
 • Universitair docent juridische, bestuurlijke vakken
 • Universitair docent letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Universitair docent maatschappelijk werk
 • Universitair docent maatschappijwetenschappen, psychologie, pedagogiek, economie
 • Universitair docent medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Universitair docent natuurwetenschappen en biologie
 • Universitair docent overige vakgebieden
 • Universitair docent psychologie, pedagogiek
 • Universitair docent techniek, transport, logistiek
 • Universitair docent vrijetijd, hotelmanagement, gastronomie
 • Universitair docent wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen
 • Universiteitsprocedures
 • Beoordelingsprocessen

Vaardigheden

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Studenten beoordelen
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Constructieve kritiek geven
 • Veiligheid van studenten garanderen

Optionele kennis en vaardigheden

middelen voor educatieve doeleinden beheren teamwork tussen studenten aanmoedigen examens afnemen studenten helpen bij hun proefschrift werken met elektronische leeromgevingen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie laboratoriumproeven uitvoeren toezicht houden op laboratoriumactiviteiten principes van medische laboratoriumtechnologie aanleren toezien op onderwijzend personeel academisch onderzoek publiceren promovendi begeleiden in een academisch comité zetelen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rapporten presenteren financieringsmethoden in lesmateriaal voorzien loopbaanbegeleiding bieden laboratoriumonderzoeken uitvoeren laboratoriumtechnieken toezicht houden op onderwijsontwikkelingen aanwezigheidslijsten bijhouden technische expertise leveren helpen bij de organisatie van schoolevenementen leerproblemen samenwerkingsrelaties aangaan onderzoeksvoorstellen bespreken deelnemen aan wetenschappelijke colloquia