Beroep docent godsdienstwetenschappen hoger onderwijs

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculum objectives
 • History of theology
 • Theology
 • Religious studies

Vaardigheden

 • Apply teaching strategies
 • Prepare lesson content
 • Give constructive feedback
 • Assess students
 • Apply intercultural teaching strategies
 • Guarantee students' safety
 • Perform classroom management
 • Liaise with educational staff
 • Teach religious studies class
 • Demonstrate when teaching
 • Liaise with educational support staff
 • Write work-related reports
 • Monitor developments in field of expertise
 • Compile course material
 • Develop course outline

Optionele kennis en vaardigheden

kwalitatief onderzoek uitvoeren financieringsmethoden promovendi begeleiden religieuze teksten aanleren leerproblemen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia ethiek spiritualisme technische expertise leveren samenwerkingsrelaties aangaan wetenschappelijke onderzoeksmethodologie geschiedenis universiteitsprocedures werken met elektronische leeromgevingen beoordelingsprocessen filosofie academisch onderzoek publiceren studenten helpen bij hun proefschrift loopbaanbegeleiding bieden kwantitatief onderzoek uitvoeren toezien op onderwijzend personeel in een academisch comité zetelen rapporten presenteren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren aanwezigheidslijsten bijhouden studenten helpen met materiaal toezicht houden op onderwijsontwikkelingen middelen voor educatieve doeleinden beheren lesplannen ontwikkelen onderzoeksvoorstellen bespreken logica teamwork tussen studenten aanmoedigen in lesmateriaal voorzien helpen bij de organisatie van schoolevenementen studenten bijstaan bij het leren

Loopbaanperspectief

Het beroep docent godsdienstwetenschappen hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag