Beroep docent godsdienstwetenschappen hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen
 • Geschiedenis van de theologie
 • Theologie
 • Religieuze studies

Vaardigheden

 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Constructieve kritiek geven
 • Studenten beoordelen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Godsdienstwetenschappen onderwijzen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Lesoverzicht ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

kwalitatief onderzoek uitvoeren financieringsmethoden promovendi begeleiden religieuze teksten aanleren leerproblemen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia ethiek spiritualisme technische expertise leveren samenwerkingsrelaties aangaan wetenschappelijke onderzoeksmethodologie geschiedenis universiteitsprocedures werken met elektronische leeromgevingen beoordelingsprocessen filosofie academisch onderzoek publiceren studenten helpen bij hun proefschrift loopbaanbegeleiding bieden kwantitatief onderzoek uitvoeren toezien op onderwijzend personeel in een academisch comité zetelen rapporten presenteren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren aanwezigheidslijsten bijhouden studenten helpen met materiaal toezicht houden op onderwijsontwikkelingen middelen voor educatieve doeleinden beheren lesplannen ontwikkelen onderzoeksvoorstellen bespreken logica teamwork tussen studenten aanmoedigen in lesmateriaal voorzien helpen bij de organisatie van schoolevenementen studenten bijstaan bij het leren

Loopbaanperspectief

Het beroep docent godsdienstwetenschappen hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag