Beroep docent gezondheidszorg hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Menselijke anatomie
 • Curriculumdoelstellingen

Vaardigheden

 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Studenten helpen met materiaal
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Studenten beoordelen
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Studentenrelaties beheren
 • Lesmateriaal opstellen
 • Constructieve kritiek geven
 • Veiligheid van studenten garanderen

Optionele kennis en vaardigheden

toezien op onderwijzend personeel kwalitatief onderzoek uitvoeren kindergeneeskunde embryologie studenten bijstaan bij het leren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen beoordelingsprocessen wetgeving inzake gezondheidszorg wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in een academisch comité zetelen kwantitatief onderzoek uitvoeren teamwork tussen studenten aanmoedigen loopbaanbegeleiding bieden middelen voor educatieve doeleinden beheren samenwerkingsrelaties aangaan helpen bij de organisatie van schoolevenementen promovendi begeleiden universiteitsprocedures klinische geriatrie rapporten presenteren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie pathologie onderzoeksvoorstellen bespreken leerproblemen werken met elektronische leeromgevingen studenten helpen bij hun proefschrift diëtetiek lesplannen ontwikkelen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia academisch onderzoek publiceren orthopedie pedagogie technische expertise leveren in lesmateriaal voorzien aanwezigheidslijsten bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep docent gezondheidszorg hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag