Beroep docent geschiedenis hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Bronnenindeling
 • Geschiedenis
 • Historische methoden
 • Periodisering
 • Curriculumdoelstellingen

Vaardigheden

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Geschiedenis onderwijzen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Constructieve kritiek geven
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Studenten beoordelen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Lesmateriaal opstellen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Lesinhoud voorbereiden

Optionele kennis en vaardigheden

het verleden in geschreven bronnen onderzoeken aanwezigheidslijsten bijhouden teamwork tussen studenten aanmoedigen helpen bij de organisatie van schoolevenementen middelen voor educatieve doeleinden beheren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren kwantitatief onderzoek uitvoeren studenten bijstaan bij het leren in lesmateriaal voorzien rapporten presenteren promovendi begeleiden lesplannen ontwikkelen historisch onderzoek doen financieringsmethoden kwalitatief onderzoek uitvoeren culturele geschiedenis in een academisch comité zetelen studenten helpen met materiaal studenten helpen bij hun proefschrift onderzoeksvoorstellen bespreken werken met elektronische leeromgevingen toezien op onderwijzend personeel wetenschappelijke onderzoeksmethodologie historische bronnen in archieven zoeken universiteitsprocedures loopbaanbegeleiding bieden kunstgeschiedenis geschiedenis van de theologie samenwerkingsrelaties aangaan technische expertise leveren academisch onderzoek publiceren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen beoordelingsprocessen leerproblemen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia

Loopbaanperspectief

Het beroep docent geschiedenis hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag