Beroep docent farmaceutische wetenschappen hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Farmacologie
 • Curriculumdoelstellingen
 • Wetgeving inzake apotheken
 • Geneesmiddelen

Vaardigheden

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Studenten beoordelen
 • Constructieve kritiek geven
 • Studenten helpen met materiaal

Optionele kennis en vaardigheden

homeopathie farmaceutische sector farmaceutische chemie rapporten presenteren studenten helpen bij hun proefschrift toezien op onderwijzend personeel helpen bij de organisatie van schoolevenementen promovendi begeleiden lesplannen ontwikkelen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia technische expertise leveren onderzoeksvoorstellen bespreken in een academisch comité zetelen werken met elektronische leeromgevingen aanwezigheidslijsten bijhouden kwalitatief onderzoek uitvoeren fytotherapie academisch onderzoek publiceren leerproblemen middelen voor educatieve doeleinden beheren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie studenten bijstaan bij het leren toxicologie analytische chemie toxicologische onderzoeken uitvoeren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen kwantitatief onderzoek uitvoeren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren samenwerkingsrelaties aangaan farmacokinetiek financieringsmethoden farmacognosie universiteitsprocedures farmaceutische technologie in lesmateriaal voorzien natuurkunde beoordelingsprocessen loopbaanbegeleiding bieden teamwork tussen studenten aanmoedigen

Loopbaanperspectief

Het beroep docent farmaceutische wetenschappen hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag