Beroep docent economie hoger onderwijs

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculum objectives
 • Economics
 • Financial jurisdiction

Vaardigheden

 • Apply teaching strategies
 • Write work-related reports
 • Demonstrate when teaching
 • Apply intercultural teaching strategies
 • Perform classroom management
 • Liaise with educational staff
 • Guarantee students' safety
 • Teach economic principles
 • Give constructive feedback
 • Compile course material
 • Assess students
 • Liaise with educational support staff
 • Develop course outline
 • Monitor developments in field of expertise
 • Prepare lesson content

Optionele kennis en vaardigheden

technische expertise leveren aanwezigheidslijsten bijhouden marktanalyse beoordelingsprocessen studenten helpen met materiaal studenten helpen bij hun proefschrift toezicht houden op de nationale economie leerproblemen promovendi begeleiden lesplannen ontwikkelen kwantitatief onderzoek uitvoeren financieringsmethoden wiskunde wetenschappelijk onderzoek uitvoeren academisch onderzoek publiceren studenten bijstaan bij het leren economische tendensen analyseren middelen voor educatieve doeleinden beheren samenwerkingsrelaties aangaan in lesmateriaal voorzien in een academisch comité zetelen kwalitatief onderzoek uitvoeren rapporten presenteren toezien op onderwijzend personeel onderzoeksvoorstellen bespreken financiële markten teamwork tussen studenten aanmoedigen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia werken met elektronische leeromgevingen statistiek universiteitsprocedures wetenschappelijke onderzoeksmethodologie helpen bij de organisatie van schoolevenementen loopbaanbegeleiding bieden commercieel recht toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

Loopbaanperspectief

Het beroep docent economie hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag