Beroep docent diergeneeskunde hoger onderwijs

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veterinary terminology
 • Curriculum objectives
 • Zoonotic diseases
 • Signs of animal illness
 • Physiology of animals
 • Fundamental veterinary sciences
 • Veterinary clinical sciences
 • Anatomy of animals

Vaardigheden

 • Give constructive feedback
 • Perform classroom management
 • Liaise with educational support staff
 • Assess students
 • Prepare lesson content
 • Compile course material
 • Monitor developments in field of expertise
 • Develop course outline
 • Apply intercultural teaching strategies
 • Assist students with equipment
 • Guarantee students' safety
 • Liaise with educational staff
 • Write work-related reports
 • Apply teaching strategies
 • Demonstrate when teaching

Optionele kennis en vaardigheden

middelen voor educatieve doeleinden beheren dierenwelzijn wetenschappelijke onderzoeksmethodologie veterinaire diagnoses stellen teamwork tussen studenten aanmoedigen laboratoriumtests uitvoeren op monsters van dieren deelnemen aan wetenschappelijke colloquia samenwerkingsrelaties aangaan bioveiligheid met betrekking tot dieren loopbaanbegeleiding bieden toezicht houden op onderwijsontwikkelingen verpleegkundige zorg voor gehospitaliseerde dieren gedrag van dieren kwalitatief onderzoek uitvoeren in lesmateriaal voorzien leerproblemen professionele gegevens bijhouden helpen bij de organisatie van schoolevenementen studenten bijstaan bij het leren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren financieringsmethoden technische expertise leveren promovendi begeleiden kwantitatief onderzoek uitvoeren toezien op onderwijzend personeel infecties in de instelling beheersen samenwerken met dierdeskundigen wetgeving op het gebied van dierenwelzijn academisch onderzoek publiceren onderzoeksvoorstellen bespreken in een academisch comité zetelen aanwezigheidslijsten bijhouden veeteeltwetenschappen beoordelingsprocessen lesplannen ontwikkelen veilige werkmethoden in veterinaire omgeving studenten helpen bij hun proefschrift werken met elektronische leeromgevingen rapporten presenteren universiteitsprocedures

Loopbaanperspectief

Het beroep docent diergeneeskunde hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag