Beroep docent communicatie hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen
 • Communicatiewetenschap

Vaardigheden

 • Teamwork tussen studenten aanmoedigen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Lesmateriaal opstellen
 • Studenten beoordelen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Constructieve kritiek geven
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Informatie over studieprogramma’s geven

Optionele kennis en vaardigheden

genderstudies leerproblemen loopbaanbegeleiding bieden studenten helpen met materiaal statistiek in een academisch comité zetelen soorten media onderzoeksvoorstellen bespreken academisch onderzoek publiceren financieringsmethoden reclametechnieken beoordelingsprocessen studenten helpen bij hun proefschrift sociale wetenschappen promovendi begeleiden lesplannen ontwikkelen middelen voor educatieve doeleinden beheren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie helpen bij de organisatie van schoolevenementen sas language journalistiek mediastudies samenwerkingsrelaties aangaan wetenschappelijk onderzoek uitvoeren technische expertise leveren aanwezigheidslijsten bijhouden universiteitsprocedures software voor statistische analysesystemen werken met elektronische leeromgevingen kwalitatief onderzoek uitvoeren in lesmateriaal voorzien rapporten presenteren kwantitatief onderzoek uitvoeren toezien op onderwijzend personeel toezicht houden op onderwijsontwikkelingen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia

Loopbaanperspectief

Het beroep docent communicatie hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag