Beroep docent chemie hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Chemische processen
 • Laboratoriumtechnieken
 • Chemie
 • Curriculumdoelstellingen

Vaardigheden

 • Constructieve kritiek geven
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Teamwork tussen studenten aanmoedigen
 • Studenten helpen met materiaal
 • Studenten beoordelen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Chemische testprocedures beheren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Chemie onderwijzen
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Lesmateriaal opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

kwalitatief onderzoek uitvoeren middelen voor educatieve doeleinden beheren toxicologie studenten helpen bij hun proefschrift promovendi begeleiden virologie organische chemie wetenschappelijke onderzoeksmethodologie anorganische chemie toezien op onderwijzend personeel loopbaanbegeleiding bieden werken met elektronische leeromgevingen academisch onderzoek publiceren universiteitsprocedures farmaceutische chemie toezicht houden op onderwijsontwikkelingen rapporten presenteren klinische chemie leerproblemen studenten bijstaan bij het leren lesplannen ontwikkelen beoordelingsprocessen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren kwantitatief onderzoek uitvoeren aanwezigheidslijsten bijhouden onderzoeksvoorstellen bespreken in lesmateriaal voorzien helpen bij de organisatie van schoolevenementen technische expertise leveren polymeerchemie in een academisch comité zetelen samenwerkingsrelaties aangaan financieringsmethoden analytische chemie deelnemen aan wetenschappelijke colloquia

Loopbaanperspectief

Het beroep docent chemie hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag