Beroep docent biologie hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Genetica
 • Plantkunde
 • Biologie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Evolutiebiologie
 • Curriculumdoelstellingen

Vaardigheden

 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Studenten beoordelen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Studenten helpen met materiaal
 • Biologie onderwijzen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Constructieve kritiek geven
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Lesoverzicht ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

technische expertise leveren aanwezigheidslijsten bijhouden universiteitsprocedures moleculaire biologie pathogene micro-organismen rapporten presenteren loopbaanbegeleiding bieden taxonomie van organismen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in lesmateriaal voorzien leerproblemen teamwork tussen studenten aanmoedigen toegepaste zoölogie laboratoriumgebaseerde wetenschappen middelen voor educatieve doeleinden beheren academisch onderzoek publiceren samenwerkingsrelaties aangaan deelnemen aan wetenschappelijke colloquia lesplannen ontwikkelen studenten helpen bij hun proefschrift kwalitatief onderzoek uitvoeren promovendi begeleiden helpen bij de organisatie van schoolevenementen kwantitatief onderzoek uitvoeren toezien op onderwijzend personeel beoordelingsprocessen in een academisch comité zetelen studenten bijstaan bij het leren medische microbiologie klinische cytologie werken met elektronische leeromgevingen financieringsmethoden onderzoeksvoorstellen bespreken toezicht houden op onderwijsontwikkelingen virologie wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

Loopbaanperspectief

Het beroep docent biologie hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag