Beroep docent beeldende kunsten hoger onderwijs

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Beoordelingsprocessen
 • Curriculumdoelstellingen
 • Kunstgeschiedenis

Vaardigheden

 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren
 • Studenten beoordelen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Prototypen van voorwerpen maken
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Principes van kunst aanleren
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Lesmateriaal opstellen
 • Studentenrelaties beheren
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Conservatiebehoeften beoordelen
 • Onderwerpen selecteren
 • Studenten helpen met materiaal
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Productie van knutselwerk leiden
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Constructieve kritiek geven

Optionele kennis en vaardigheden

beeldhouwwerken maken helpen bij de organisatie van schoolevenementen principes van teamwerk lesplannen ontwikkelen soorten pottenbakkersmateriaal in lesmateriaal voorzien wetgeving inzake auteursrecht loopbaanbegeleiding bieden studenten bijstaan bij het leren referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen decors schilderen schetsen maken digitale illustratietechnieken gebruiken wetenschappelijke onderzoeksmethodologie grafisch ontwerp werken met elektronische leeromgevingen genreschilderkunsttechnieken gebruiken leerproblemen traditionele illustratietechnieken gebruiken ergonomie middelen voor educatieve doeleinden beheren soorten verf studenten helpen bij hun proefschrift verschillende keramische baktechnieken beheersen schildertechnieken gebruiken teamwork tussen studenten aanmoedigen aanwezigheidslijsten bijhouden keramiekovens gebruiken tentoonstellingen presenteren budgetten beheren onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt

Loopbaanperspectief

Het beroep docent beeldende kunsten hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag