Beroep docent architectuur hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Regelgeving voor architectuur
 • Curriculumdoelstellingen
 • Stedelijke planning
 • Zone-indelingscodes
 • Architectonische theorie
 • Bouwverordeningen

Vaardigheden

 • Constructieve kritiek geven
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Studenten beoordelen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Lesmateriaal opstellen
 • Studenten helpen met materiaal
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Een computer gebruiken
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Lesinhoud voorbereiden

Optionele kennis en vaardigheden

werken met elektronische leeromgevingen universiteitsprocedures financieringsmethoden kwantitatief onderzoek uitvoeren samenwerkingsrelaties aangaan promovendi begeleiden academisch onderzoek publiceren deelnemen aan wetenschappelijke colloquia toezien op onderwijzend personeel beoordelingsprocessen historische architectuur middelen voor educatieve doeleinden beheren technische expertise leveren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie aanwezigheidslijsten bijhouden cad-software tuinarchitectuur toezicht houden op onderwijsontwikkelingen onderzoeksvoorstellen bespreken behoud van architectonische vormen kwalitatief onderzoek uitvoeren in een academisch comité zetelen studenten helpen bij hun proefschrift geïntegreerd systeem natuurkunde leerproblemen loopbaanbegeleiding bieden helpen bij de organisatie van schoolevenementen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in lesmateriaal voorzien rechtsstelsels voor de bouwnijverheid energieprestaties van gebouwen studenten bijstaan bij het leren lesplannen ontwikkelen teamwork tussen studenten aanmoedigen rapporten presenteren wiskunde projectbeheer technische beginselen

Loopbaanperspectief

Het beroep docent architectuur hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag