Beroep docent archeologie hoger onderwijs

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Culturele geschiedenis
 • Geschiedenis
 • Graaftechnieken
 • Curriculumdoelstellingen
 • Archeologie

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Constructieve kritiek geven
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Studenten helpen met materiaal
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Studenten beoordelen
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Lesmateriaal opstellen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Voorbeelden geven bij het leren

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke onderzoeksmethodologie studenten bijstaan bij het leren toezien op onderwijzend personeel werken met elektronische leeromgevingen teamwork tussen studenten aanmoedigen geologie academisch onderzoek publiceren financieringsmethoden deelnemen aan wetenschappelijke colloquia loopbaanbegeleiding bieden antropologie lesplannen ontwikkelen aanwezigheidslijsten bijhouden studenten helpen bij hun proefschrift kwantitatief onderzoek uitvoeren technische expertise leveren promovendi begeleiden samenwerkingsrelaties aangaan leerproblemen kwalitatief onderzoek uitvoeren rapporten presenteren geologische tijdsschaal wetenschappelijk onderzoek uitvoeren epigrafie osteologie in lesmateriaal voorzien beoordelingsprocessen oude inscripties bestuderen onderzoeksvoorstellen bespreken toezicht houden op onderwijsontwikkelingen universiteitsprocedures conservatietechnieken middelen voor educatieve doeleinden beheren helpen bij de organisatie van schoolevenementen in een academisch comité zetelen

Loopbaanperspectief

Het beroep docent archeologie hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag