Beroep docent antropologie hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Antropologie
 • Curriculumdoelstellingen
 • Culturele geschiedenis

Vaardigheden

 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Constructieve kritiek geven
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Antropologie onderwijzen
 • Studenten beoordelen
 • Lesmateriaal opstellen
 • Lesoverzicht ontwikkelen
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

Optionele kennis en vaardigheden

academisch onderzoek publiceren leerproblemen werken met elektronische leeromgevingen forensische antropologie toezicht houden op onderwijsontwikkelingen studenten bijstaan bij het leren in een academisch comité zetelen kwalitatief onderzoek uitvoeren in lesmateriaal voorzien kwantitatief onderzoek uitvoeren helpen bij de organisatie van schoolevenementen technische expertise leveren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren samenwerkingsrelaties aangaan menselijk gedrag observeren lesplannen ontwikkelen geschiedenis universiteitsprocedures osteologie middelen voor educatieve doeleinden beheren studenten helpen met materiaal promovendi begeleiden beoordelingsprocessen archeologie teamwork tussen studenten aanmoedigen aanwezigheidslijsten bijhouden studenten helpen bij hun proefschrift culturen bestuderen linguïstiek rapporten presenteren religieuze studies deelnemen aan wetenschappelijke colloquia onderzoeksvoorstellen bespreken participerende observatie wetenschappelijke onderzoeksmethodologie loopbaanbegeleiding bieden sociologie toezien op onderwijzend personeel financieringsmethoden

Loopbaanperspectief

Het beroep docent antropologie hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten hoger onderwijs en hoogleraren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024200  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20248100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag