Beroep docent aardwetenschappen hoger onderwijs

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Conventioneel
 • Sociaal / Realistisch

Kennis

 • Aardwetenschappen
 • Oceanografie
 • Meteorologie
 • Geologie
 • Astronomie
 • Curriculumdoelstellingen

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Lesinhoud voorbereiden
 • Klassenmanagement uitvoeren
 • Onderwijsstrategieën toepassen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Constructieve kritiek geven
 • Lesmateriaal opstellen
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Studenten beoordelen
 • Studenten helpen met materiaal
 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen
 • Voorbeelden geven bij het leren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Lesoverzicht ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijk onderzoek uitvoeren onderzoeksvoorstellen bespreken helpen bij de organisatie van schoolevenementen ecologie geografie bodemkunde klimatologie kwantitatief onderzoek uitvoeren middelen voor educatieve doeleinden beheren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie academisch onderzoek publiceren kwalitatief onderzoek uitvoeren rapporten presenteren universiteitsprocedures in lesmateriaal voorzien technische expertise leveren leerproblemen loopbaanbegeleiding bieden samenwerkingsrelaties aangaan teamwork tussen studenten aanmoedigen financieringsmethoden deelnemen aan wetenschappelijke colloquia aanwezigheidslijsten bijhouden werken met elektronische leeromgevingen promovendi begeleiden in een academisch comité zetelen toezien op onderwijzend personeel toezicht houden op onderwijsontwikkelingen beoordelingsprocessen studenten helpen bij hun proefschrift geofysica lesplannen ontwikkelen studenten bijstaan bij het leren