Beroep dividendanalist

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financial forecasting
 • Business valuation techniques
 • Stock market
 • Actuarial science
 • Financial markets

Vaardigheden

 • Analyse financial performance of a company
 • Maintain register of shareholders
 • Maintain financial records
 • Calculate dividends
 • Analyse market financial trends
 • Perform stock valuation
 • Liaise with shareholders
 • Monitor stock market
 • Analyse financial risk

Optionele kennis en vaardigheden

financieel plan opstellen financiële transacties verwerken financiële jaarrekeningen financiële transacties traceren beleggingsportefeuilles controleren strategische bedrijfsbeslissingen nemen financiële informatie verzamelen financiële informatie samenvatten businessplannen analyseren moderne portefeuilletheorie financiële audits uitvoeren ondersteuning geven bij financiële berekeningen jaarrekeningen interpreteren financiële risico’s beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep dividendanalist behoort tot de beroepsgroep Accountants. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410900  laag
verwachte baanopeningen tot 202413800  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld