Beroep distributiemanager vis en schaal- en weekdieren

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Freight transport methods
 • Fish, crustacean and mollusc products
 • Hazardous freight regulations
 • Supply chain management

Vaardigheden

 • Perform multiple tasks at the same time
 • Ensure regulatory compliance concerning distribution activities
 • Adhere to organisational guidelines
 • Perform risk analysis
 • Perform financial risk management in international trade
 • Create solutions to problems
 • Communicate with shipment forwarders
 • Track shipping sites
 • Develop financial statistics reports
 • Implement strategic planning
 • Manage staff
 • Carry out statistical forecasts
 • Manage freight payment methods
 • Carry out inventory control accuracy
 • Plan transport operations
 • Have computer literacy
 • Track shipments
 • Manage financial risk

Loopbaanperspectief

Het beroep distributiemanager vis en schaal- en weekdieren behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog