Beroep distributiemanager levende dieren

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Methoden voor goederenvervoer
 • Beheer van de leveringsketen
 • Regelgeving inzake gevaarlijke vrachten
 • Producten van levende dieren

Vaardigheden

 • Financiële risico’s beheren
 • Vervoersactiviteiten plannen
 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren
 • Strategische planning implementeren
 • Verzendsites volgen
 • Leiding geven aan personeel
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Zendingen volgen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Betaalmethoden voor vracht beheren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Statistische voorspellingen doen
 • Garanderen dat de regelgeving inzake distributieactiviteiten wordt nageleefd
 • Financiële statistische verslagen ontwikkelen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Communiceren met expediteurs van leveringen
 • Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren
 • Nauwkeurigheid van de inventaris controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep distributiemanager levende dieren behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog