Beroep distributiemanager elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektronische apparatuur en telecommunicatieapparatuur
 • Beheer van de leveringsketen
 • Methoden voor goederenvervoer
 • Regelgeving inzake gevaarlijke vrachten

Vaardigheden

 • Beschikken over computervaardigheden
 • Financiële risico’s beheren
 • Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Leiding geven aan personeel
 • Nauwkeurigheid van de inventaris controleren
 • Strategische planning implementeren
 • Garanderen dat de regelgeving inzake distributieactiviteiten wordt nageleefd
 • Betaalmethoden voor vracht beheren
 • Vervoersactiviteiten plannen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Communiceren met expediteurs van leveringen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Verzendsites volgen
 • Zendingen volgen
 • Statistische voorspellingen doen
 • Financiële statistische verslagen ontwikkelen
 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep distributiemanager elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog