Beroep distilleerderijmolenaar

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Distilleerderijmolenaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Pureerproces

  Het pureerproces beheren en inzicht hebben in de invloed ervan op de kwaliteit en het karakter van het wort van de gefermenteerde einddrank.

 • Processen voor het malen van granen voor dranken

  Het malen, met geavanceerde en conventionele vormen van nat en droog malen. De maalmethoden van granen voor dranken waarborgen een goede conservering van het kaf en een optimale maling van het endosperm, wat tal van voordelen biedt voor het brouwproces en de eindproducten.

 • Klaringsproces

  Proces waarbij het beslag wordt gescheiden in heldere, vloeibare wort en graanrestanten. Klaren omvat meestal drie stappen: maischen, recirculatie en uitwassen.

 • Maalapparaten

  Maalmolens en maalderijen en hun werking in theorie en praktijk.

 • Maalhandelingen

  Gegevens over maalprocessen met betrekking tot maalgrootte, de korrelgrootteverdeling en warmteontwikkeling. Maalprocessen voor verschillende graanproducten en granen.

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

Vaardigheden

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Containers voor het distilleren van dranken voorbereiden

  Recipiënten of vaten voor de distillatie van dranken voorbereiden. Apparatuur voorbereiden voor het zuiveren en verwijderen van de verdunningscomponenten, zoals water, voorbereiden om het aandeel van het alcoholgehalte te verhogen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Proeven op alcoholmengsels uitvoeren

  Temperatuur (met bijv. thermometer) en de relatieve dichtheid (met bijv. alcoholbestendige hydrometer) meten en gegevens vergelijken met tabellen van standaardhandboeken om het bewijs van het mengsel te kunnen vaststellen.

 • Pneumatische transportbanden bedienen

  Gebruiken van luchtbanden om producten of mengsels van containers naar opslagtanks over te brengen.

 • Graanreinigingsmachines bedienen

  Een automatische reinigingsmachine opstarten die blaast en vreemde deeltjes, zoals vuil, twijgen, en ook stenen uit volkoren zift transporteert schoon graan naar opslagtank voor verdere verwerking.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Graan inspecteren op insecten

  Inspecteren van ladingen onbewerkt graan om schadelijke insecten, zoals graankevers, op te sporen.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Distilleerapparatuur bedienen

  De verschillende delen van destillatieapparatuur bedienen, zoals de pot, de destillatiekolom, de lyne-arm, de condensor, het destillaat en de rijpingsvaten.

 • Fermentatietanks steriliseren

  Werkplaatsen en apparatuur steriliseren met behulp van slangen, schrapers, borstels of chemische oplossingen.

 • Alcoholische dranken in vaten rijpen

  Adequate procedures volgen om bepaalde alcoholische dranken (bv. wijn, gedistilleerde dranken en vermout) in vaten te plaatsen en ze gedurende de vereiste periode te laten rijpen. Technieken gebruiken om ze bijzondere eigenschappen te geven.

 • Maatregelen tegen ontvlambaarheid nemen

  Maatregelen nemen tegen ontvlambaarheid. Drank die voor 40% uit ABV bestaat, zal bij verhitting tot ongeveer 26 °C en bij toepassing van een ontstekingsbron in brand vliegen. Het vlampunt van zuivere alcohol is 16,6 °C.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Gemalen voedingsmiddelen volgen

  Gemalen voedingsmiddelen controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de productievoorschriften en kwaliteitsnormen.

 • Maalapparaten bedienen

  Gebruiken van een maalapparaat dat granen maalt, zoals cacaobonen of koffiebonen om poeders of pasta's met verschillende consistenties en korrelgroottes te verkrijgen.

 • Dranken mengen

  Dranken mengen voor het creëren van nieuwe drankproducten die aantrekkelijk zijn voor de markt, interessant voor ondernemingen en innovatief op de markt.

Optionele kennis en vaardigheden

geschikte grondstoffen voor specifieke gedistilleerde dranken monsters etiketteren gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen beschikken over computervaardigheden omgaan met managers omgaan met collega’s productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren betrouwbaar handelen

Loopbaanperspectief

Het beroep distilleerderijmolenaar behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB